Spoštovani starši!

Na tej spletni strani objavljamo obvestila iz vseh enot in oddelkov Centra Janeza Levca Ljubljana. Zahvaljujemo se vam, da obvestila in druge informacije o dejavnostih v Centru Janeza Levca Ljubljana pridobivate tudi s spremljanjem te spletne strani. Uredniki vseh enot in oddelkov si bomo prizadevali, da bodo informacije čim bolj ažurne in koristne.

Obvestila iz posamezne enote ali oddelka CJL, so ločeno objavljena tudi na posameznih podstraneh enot in oddelkov.

Sodelovanje staršev pri oblikovanju Individualiziranega programa (IP)
Individualizirani program je vodič učiteljev in drugih strokovnih delavcev za čim večji napredek učencev tako na akademskem področju kot na področju prilagoditvenih spretnosti (komunikacija, socializacija, veščine vsakodnevnega življenja, motorika in vedenje).

Zakon o usmerjanju v 36. členu določa, da morate biti v pripravo IP, to pomeni v oblikovanje prilagoditev, ciljev in evalvacijo napredka, vključeni tudi starši. Glede na zakonske določbe, še bolj pa zaradi tega, ker menimo, da lahko dobro sodelovanje staršev in strokovnih delavcev šole, pomembno prispeva k napredovanju učenk in učencev, vas vabimo k sodelovanju.

Za boljše razumevanje pomena individualiziranega programa in sodelovanja s šolo, si lahko preberete prispevek z naslovom »Starši so enakovredni partnerji pri oblikovanju individualiziranega programa: Otroci naj bodo dobri v šoli in odlični v življenju!«

Objavljeno:

Razpored govorilnih ur strokovnih delavcev OŠPP

Enota: OŠPP Dečkova
Več
Objavljeno:

Predlogi za praznične dobrote in okraske

Enota: OE Dom
Več