Objavljeno: Enota: OŠPP Dečkova
Za starše

UČBENIŠKI SKLAD 2024/25


Šola omogoča vsem učencem možnost brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Petra Kranjc. Učbenike učenci dobijo prve dni v septembru, vračajo pa jih zadnja dva tedna pouka v juniju. Ker učnih gradiv za NIS ni možno kupiti v prosti prodaji, bodo učenci v šoli prejeli tudi delovne zvezke. Starši oziroma skrbniki boste za njih prejeli položnico v juliju.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto je v juniju objavljen na spletni strani šole.

Učbenike morate obvezno zaviti. Priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Vljudno vas prosimo, da učbenikov ne zavijate v ovitke, ki imajo na koncih samolepilni trak, saj se jih ne da odstraniti brez poškodb platnic. Učenci se na ovitek podpišejo (ime, priimek, razred). Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga učenci ne bodo vrnili, boste morali zanj v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. Višina le-te je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

V prihodnjem šolskem letu bo za 1. triletje izposojevalnino za učna gradiva krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za 1., 2. in 3. razred nabavila šola. Potrebščine in druge učne pripomočke starši nabavite sami.

Izkušnje iz preteklih let kažejo, da si učbenike iz učbeniškega sklada izposodi večina učencev, zato se na učbeniški sklad naročijo učenci v 1. razredu. Naročilnica na učbeniški sklad velja za vsa leta šolanja vašega otroka.

Seznam učnih gradiv – Dečkova

Seznam učnih gradiv – Levstikov trg