Centralna kuhinja Centra Janeza Levca Ljubljana

 

Tudi na področju prehrane se na Centru Janeza Levca Ljubljana trudimo, da bi učencem ponudili čim bolj zdrave in pestre jedi. Zato smo se odločili, da dunajskih zrezkov, pomfrija in podobnih jedi pri nas ne bomo pripravljali, ali pa jih pripravimo le izjemoma. Šolska prehrana je biološko in energetsko ustrezno prilagojena psihofizičnim potrebam učencev.

Prijavo ali odjavo prehrane opravite preko LoPolisa.
Izjemoma pa po e pošti prehrana.zujl@guest.arnes.si
ali na tel. številko 01 24 18 112.

Jedilnik

Jedilniki so pripravljeni tudi v lahko berljivi in vizualni obliki.

Grafika datoteke dokumenta PDF
Jedilnik (osnovna šola)
Grafika datoteke dokumenta PDF
Jedilnik – lahko branje – MALICA
Grafika datoteke dokumenta PDF
Jedilnik – lahko branje – KOSILO

Save

Shema šolskega sadja in mleka

Sadje, zelenjava in mleko predstavljajo pomembno skupino živil v uravnoteženi prehrani šolarja. Ker se na naši šoli zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se v šolskem letu 2013-2014 vključili v SHEMO ŠOLSKEGA SADJA v letu 2017-2018 pa tudi mleka. To je sistem razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih.

Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.
Vsem učencem bomo ob sredah ponudili dodaten obrok sadja.

Prijava in odjava prehrane

Cenjeni starši!

Odjava in prijava prehrane je povezana s stroški staršev in subvencijami ministrstva. Da se izognemo nepotrebnim stroškom, vas prosimo za sodelovanje, kot je navedeno spodaj.

V primeru odsotnosti otroka starši / naročnik odjavo prehrane opravite opravite preko LoPolisa.

Izjemoma pa po e pošti prehrana.zujl@guest.arnes.si
ali na tel. številko 01 24 18 112.

Prehrano je potrebno odjaviti do 8.30 ure, da ta velja za naslednji dan oz. z dnem, ki ste ga določili. V kolikor boste prehrano pravočasno odjavili, vam bo računovodstvo odštelo znesek odjavljene prehrane. Odjava prehrane za nazaj, žal, ni mogoča.

Starši morate učenca po zaključku njegove odsotnosti ponovno prijaviti na isto telefonsko številko ali po elektronski pošti.
Učenec, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, šolsko prehrano odjavi učitelj – nosilec dejavnosti.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

Komisija za prehrano

Sestavljajo jo:

glavni kuhar: Boris Jelič
vodja šolske prehrane na CJL: Bernarda Tard
vodja šolske prehrane na OŠPP Dečkova: Bernarda Tard
vodja šolske prehrane na OŠPP Levstikov trg: Tatjana Skerlep
vodja prehrane na OVI Jarše: Klavdija Raspor Josipovič
vodja prehrane v DE Dom: Katja Špende

Namen komisije je, da spremlja kakovost priprave in postrežbe prehrane, kakovost sestavin in opozarja na pomanjkljivosti v zvezi z varno in zdravo prehrano. Komisija se sestaja enkrat mesečno.