Objavljeno: Enota: OŠPP Levstikov trg
Za starše

Prvi šolski dan


S poukom bomo pričeli v sredo 1. 9. 2021, ob 8.00 za vse učence od 2. do 9. razreda. Prvi dve šolski uri bodo učenci z razrednikom, nato bo pouk potekal po urniku do vključno 5. šolske ure.

Sprejem prvošolcev bo ob 8.30 v učilnici 40. Spremljevalci, ki bodo z njimi v razredu morajo izpolnjevati PCT pogoje.

Učenci naj prvi šolski dan prinesejo šolske potrebščine,  šolske copate in zaščitno masko. Učenci v šolo vstopajo sami, starši jih lahko pospremite do vhoda v šolsko stavbo.

Jutranje varstvo bo organizirano od 6.30 do 7.50, podaljšano bivanje pa bo potekalo do 16.00. Kosilo in šolska malica bosta za prijavljene učence na voljo že prvi dan pouka.

Seznami razredov bodo  obešeni v avli na oglasni deski.