Objavljeno:
Kdaj: Center Janeza Levca Ljubljana
DogodkiNoviceZa starše

Aktualne informacije za učence in starše – COVID – 19


Spoštovani starši,

drage učenke in učenci!

 

Informacija, 17.11.2021

Prvi dan obveznega samotestiranja učencev je za nami. Vsem staršev, ki ste se v to tvorno vključili, se vam iskreno zahvaljujem. Tudi po vaši zaslugi smo ga izpeljali uspešno in brez večjih zapletov.

V kolikor se odločite, da bi se vaš otrok, ki se samotestira doma, začel samotestirati v šoli, vas prosimo, da ponovno izpolnite izjavo (v sporočilu spodaj z dne, 15.11.2021) in jo pošljite razredniku. Prepričani smo, da je večina naših učencev zmožna samotestiranja, nekateri pa potrebujejo le nekoliko več časa in potrpežljivosti, da jih ohrabrimo in naučimo.

Skladno z okrožnico MIZŠ, ki smo jo prejeli včeraj, bomo od 19.11.2021 dalje vpeljali tudi poročanje staršev – evidenca o samotestiranju. Ta mora vsebovati dva podatka: da se je vaš otrok samotestiral doma in rezultat testa (negativen, pozitiven). V ta namen smo pripravili obrazec o samotestiranju, možne pa so tudi druge oblike poročanja: sporočilo po e- pošti in SMS/MMS sporočila. Sporočila pošiljajte razredniku neposredno po samotestiranju – ko je znan razultat testa. O obliki poročanja, se prosim dogovorite z razrednikom vašega otroka. Pri samotestiranju v šoli bo te podatke zabeležil razrednik v šoli. Razrednik bo rezultate samotestiranja preveril in uničil, zabeležil pa le skupno število samotestiranih učencev.

Okrožnica MIZŠ prav tako določa, da mora učenec, katerega starši so na izjavi označili 3. točko (izpolnjevanje pogoja PC)  to izkazati z ustreznim dokazilom, ki ga predloži na vpogled razredniku. Če izpolnjevanja pogoja PCT ne izkaže najkasneje do 22. 11., se mora samotestirati. Šola ne zbira/hrani dokazil o izpolnjevanju pogoja PC in ne vodi evidenc o učencih, ki izpolnjujejo pogoj.

Kot smo že navedli, poteka samotestiranje praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec na ta dan odsoten, se mora samotestirati na tisti dan, ko je prisoten v šoli oziroma takoj, ko pride k pouku.

V primeru, da je otrok pozitiven na testu za samotestiranja, je Mestna občina Ljubljana organizirala hitro PCR testiranje posebej za učence ljubljanskih šol. Hitra PCR točka bo začela delovati 19.11.2021 na stadionu v Stožicah, odprta pa bo v ponedeljek, sredo in petek od 12.00-15.00 ure.

Še enkrat se vam zahvaljujem za vaše razumevanje in sodelovanje pri skrbi za skupno zdravje.

Matej Rovšek, ravnatelj

 

Informacija, 15.11.2021

Kot smo vas že obvestili v informaciji z dne, 12.11.2021, je po Odloku Vlade RS z dne 11.11.2021, samotestiranje obvezno tudi za učence s posebnimi potrebami. Ti se lahko samotestirajo v šoli ali v domačem okolju, če zato obstajajo objektivni razlogi. Samotestiranje poteka trikrat tedensko – ob ponedeljkih, sredah in petkih v času, ko poteka pouk. Samotestiranje ni obvezno za učence, ki so cepljeni ali imajo veljavno prebolevnost.

Spodaj je priložena izjava, ki jo prosim najkasneje do srede, 17.11.2021 dostavite v šolo oziroma razredniku. V njej se prosimo opredelite ali se strinjate, da se vaš otrok samotestira v šoli oziroma ali se bo samotestiral v domačem okolju. V kolikor se bo otrok samotestiral v šoli, naj učenec prinese komplet za samotestiranje (prejmete ga v lekarni). Pogoj, da se bo učenec samotestiral je torej vaše strinjanje s samotestiranjem v šoli in komplet za samotestiranje, ki ga učenec prinese s seboj v šolo..

V kolikor pa se bo vaš otrok zaradi objektivnih razlogov samotestiral v domačem okolju, vas vljudno prosimo, da nas o rezultatu pozitivnega testa nemudoma obvestite.

 

S pozdravi,

Matej Rovšek, ravnatelj

Izjava o samotestiranju_15.11.2021

 

Informacija, 12.11.2021

Od srede, 17. 11. 2021, stopi v veljavo obvezno samotestiranje za vse učence. Kljub temu, da so iz medijev prišle uradne informacije MIZŠ, da se bodo lahko otroci s posebnimi potrebami izjemoma samotestirali doma, Odlok z dne 11. 11. 2021, ki je izšel po izjavah MIZŠ, ne omenja samotestiranja otrok s posebnimi potrebami izključno v domačem okolju. Samotestiranje ni obvezno za učencev, ki so cepljeni ali imajo veljavno prebolevnost.

Zato vas prosimo, da vaš otrok v sredo, 17.11. v šolo prinese komplet za samotestiranje in izpolnjeno spodnjo izjavo, da se starši/skrbniki s samotestiranjem v šoli strinjate.

V kolikor samotestiranje vašega otroka v šoli iz objektivnih razlogov ni mogoče, ga lahko izvedete doma. To ustrezno označite na spodnji izjavi. V primeru pozitivnega testa, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Prav tako vas prosimo, da nas obvestite, če se s samotestiranjem vašega otroka ne strnjate. V skladu z odlokom učenci, ki se ne bodo samotestirali, ne smejo obiskovati šole.

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje pri preprečevanju širjenja virusa.

Lepo vas pozdravljamo!

 

Kolegij Centra Janeza Levca Ljubljana

Matej Rovšek, ravnatelj

Priloga: Izjava o samotestiranju_12.11.2021

 

 

Informacija, 10.11.2021

Žal bo potrebno na informacije o samotestiranju učencev v šoli, kot določa Odlok Vrade RS z dne 6.11.2021, še počakati. Ker se zavedamo, da za večino učencev CJL tako samotestiranje v šoli ni mogoče, smo MIZŠ predlagali, da se otroci s posebnimi potrebami še nadalje samotestirajo na domu. Pričakujemo, da bomo do petka, 12.11.2021 prejeli odziv Vlade /MIZŠ. Takoj nato vas bom o tem obvestil.

S pozdravi, Matej Rovšek, ravnatelj

 

Informacija, 8.11.2021

V soboto, 6.11.2021 je v uradnem listu RS izšel Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki med drugim določa uporabo kirurške maske ali maske tipa FFP2 za vse učence.

Odlok določa tudi obvezno testiranje učencev starejših od 12 let v šoli in sicer trikrat tedensko. Vsak otrok je upravičen do 15 kompletov za samotestiraje, ki jih starši prejmete v lekarnah.

Več informacij o poteku samotestiranja, vam bom na tej strani posredoval tekom tega tedna, saj moramo podrobnosti in nejasnosti iz Odloka še razščistiti. Informacije boste učenci in starši prejeli tudi s strani razredničark/kov.

S pozdravi,

Matej Rovšek, ravnatelj

 

Informacija, 1.11.2021

Vlada RS je dne 27.10.2021 spremenila Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 in Protokolu samotestiranja učencev. Bistvo sprememb je, (1) da se od jutri, 2.11.2021 dalje samotestirate vsi učenci osnovnih šol (tudi CJL) z izjemo 1. in 2. razvojne stopnje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter, (2) da se učenci testirate dvakrat tedensko. Učenci se testirate tudi pred udeležbo v športnih programih in izvenšolskih dejavnostih. Na voljo imate učenci 10 kompletov za samotestiranje mesečno. Te starši prejmete v katerikoli lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o šolanju in so po navedbah MIZŠ že na voljo.

V zvezi s potekom samotestiranja učencev je Ministrstvo za zdravje pripravilo sledeč protokol (prepis Okrožnice MIZŠ: Številka: 187-399/2020/248):

 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH

 

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.

(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za vse učence v osnovnih šolah in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče v domačem okolju ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v domačem okolju ali v zavodu (v nadaljevanju: učenci).

(2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.

(3) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah.

(4) Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 10 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.

(5) Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

III.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARSCoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali koncesionarja (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

(2) Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne odpira.

VI.

(1) V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.

(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši oziroma polnoletni učenec.

(3) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

(4) V primeru pozitivnega PCR testa učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.

(5) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.

(6) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

 

Matej Rovšek,

ravnatelj

 

Informacija, 1.9.2021 – Dobrodošlica

Prvi dan šolskega leta je v teku in po obisku naših šol, mi je v  veselje, da mineva v prijetnem vzdušju, ki ga je bilo mogoče prepoznavati med učenci, strokovnimi delavci in starši. Prvi šolski dan je za vse učence, zlasti za novince,  poseben čas navdušenja, velike spremembe, lahko pa tudi skrbi in strahu.

Staršem se želim zahvaliti za zaupanje. Verjamem, da bomo tudi v tem letu dobro sodelovali – v najbojšo korist vaših otrok – naših učencev tako na učnem področju kot na drugih razvojnih področjih.

Matej Rovšek, ravnatelj

 

Informacija, 27.8.2021 – Samotestiranje učencev

Obveščam vas, da smo prejeli okrožnico MIZŠ glede samotestiranja na SARS – CoV-2 učencev zadnje triade (7.-9. razred) in učencev od tretje do šeste razvojne stopnje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

Vsak učenec je upravičen do 5 antigenskih testov na mesec, prevzeli pa jih boste lahko v lekarnah od ponedeljka, 30.8.2021 dalje. Za učence, rojene od 1. 1. 2001 dalje, bo za prevzem testov dovolj le zdravstvena izkaznica, za starejše učence, pa boste potrebvali tudi potrdilo o šolanju. Potrdila se pripravljajo in jih boste skupaj z okrožnico MIZŠ prejeli na dom v torek, 31.8.2021.

Izpolnjevanje pogoja PCT: Okrožnica MIZŠ navaja odlok Vlade RS, v katerem je določeno, da starši za spremstvo otroka v šolo in iz nje ne potrebujete izpolnjevanja PCT pogoja. V primeru, ko se starši v šoli zadržujete dlje časa (na primer pri spremljanju svojega otroka novinca), pa je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Lepo vas pozdravljam,

Matej Rovšek, ravnatelj

 

Informacija 20.8.2021

Počitnice gredo počasi h koncu in na Centru Janeza Levca tečejo priprave na novo šolsko leto. Upamo, da ste si učenci in starši nabrali novih moči, da skupaj zakorakamo v še eno  šolsko leto. Tudi to bo zaradi ukrepov proti COVID – 19 potekalo nekoliko spremenjeno, pa vendar si želimo, da ga bomo izpeljali čim bolj kakovostno, s čim več vsebinami. Skrb za dobro pedagoško delo in varnost učencev še vedno spremljajo ukrepi za preprečevanje COVID-19. V CJL bomo naredili vse za varnost učencev, vljudno pa prosimo tudi vas starše za sodelovanje: šolo naj obiskujejo le zdravi učenci, pri tem pa je pomembno tudi medsebojno obveščanje o ukrepih, sumih na bolezen in tveganju. Verjamem, da bomo odlično medsebojno sodelovanje nadaljevali. Glede na okrožnico MIZŠ, naj CJL, ne glede na porast okužb,  ne bi zapirali. Upamo, da nam bo skupaj uspelo.

Vse informacije v zvezi z začetkom šolskega leta boste prejeli od razrednikov/čark ter v Publikaciji 2021/22, ki bo na tem spletu objavljena 30.8.2021.

Obenem prilagam še pismo ministrice Simone Kustec in ministra Janeza Poklukarja, ki ga najdete na tej povezavi.

Lep preostanek počitnic in morebitnega dopusta vam želim, v sredo, 1. septembra, pa se vidimo.

Matej Rovšek, ravnatelj

 

 

Informacija, 22.4.2021

Samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je v okrožnici, ki smo jo prejeli 21.4.2021 obvestilo, da so v “projekt” samotestiranja na COVID – 19 zajeti tudi učenci tretje triade prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom ter, da nas bodo o nadaljnjih postopanjih obvestili po prvomajskih praznikih. Hkrati so nas obvestili, da samotestiranje učencev v posebnem programu še ni predvideno. V zvezi s samotestiranjem torej zaenkrat ostaja še veliko neznank, konkretnih informacij še ni. Ko jih bomo prejeli vas o tem nemudoma obvestimo.

S pozdravi,

Matej Rovšek, ravnatelj

 

Informacija, 28.1.2021

Mediji te dni poročajo, da bodo zaradi testiranja zaposlenih v zgoji in izobraževanju šole 1.2.2021 zaprte. Sporočam vam, da to za Center Janeza Levca Ljubljana ne velja. V ponedeljek, 1.2.2021 kot tudi druge dni do nadaljnjega, ostajajo naše šole in Dom odprte.

S pozdravi,

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 22.1.2021 – Sprememba urnika testiranja

Obveščam vas, da ima CJL z naslednjim tednom rezervirano hitro testiranje le ob sredah od 13.30 ure dalje (z začetkom 27.1.2021). Izvaja se na lokaciji Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, Ob ponedeljkih torej CJL nima več rezerviranih terminov za testiranje. O namenu testiranja vašeha otroka, prosim obvestite razredničarko.

S pozdravi,

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 15.1.2021 – Tedensko hitro testiranje 

Sporočam vam, da smo se z ZD Ljubljana dogovorili o možnosti hitrega antigenskega testiranja učencev CJL. Testiranje bo potekalo na Gospodarskem razstavišču v dveh terminih in sicer ob ponedeljkih in sredah, oba dneva med 14. in 14.30 uro.

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 14.1.2021 – Tedensko hitro testiranje

Z Zdravstvenim domom Ljubljana smo se dogovorili za tedensko hitro testiranje zaposlenih in učencev v CJL. Glede na število prijavljenih, bodo na Gospodarskem razstavišču za nas odprli nekaj ločenih terminov. V primeru, da želite za svojega otroka izkoristiti testiranje znotraj te možnosti, vas prosim, da o tem obvestite njegovo razredničarko.

O terminih testiranja, vas bom predvidoma jutri, 15.1.2021 popoldne obvestil tudi naj tej spletni strani.

Hvala za sdelovanje in lep pozdrav,

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 14.1.2021

Po dokaj mirnem začetku pouka, 5.1.2021 je s tednom od 11.1.2021 dalje nekaj učencev in učiteljev že v karanteni in  se učenci zopet šolajo od doma. Tak razplet smo pričakovali in menimo, da se bodo situacije, ko bo potrebno kateri izmed oddelkov izolirati, še dogajale.  Učenci in učitelji, ki so ta teden v karanteni, se bodo v šole vrnili v ponedeljek, 18.1.2021. Tako enote CJL ostajajo odprte, karantene in začasno zaprtje katerega izmed oddelkov, pa postaja naša nova stvarnost. Ostajamo optimstični in si želimo, da bo tega čim manj ter, da bomo uspešno zaključili to šolsko leto.

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 5.1.2021

Prvi dan pouka v šoli, 5.1.2021 je za nami in veseli nas, da se ga je udeležila večina vaših otrok, naših učencev. S tem dnem torej učitelji ne izvajajo več pouka na daljavo. Učencem, ki so upravičeno odsotni, bodo razredniki oz. razredniki v imenu razrednega učiteljskega zbora, najmanj enkrat tedensko pošiljali informacijo o obravnavani učni snovi pri posameznih predmetih in morebitne učne liste, ki jih bodo pripravili in uporabljali v tekočem tednu pri pouku z učenci v šoli. Učencem in staršem so učitelji za dodatne informacije na voljo preko ustaljenih komunikacijskih kanalov v času njihovih rednih govorilnih urah. Starše, katerih otrok ni v šolo, vljudno prosimo, da sporočite upravičen razlog odsotnosti. Šola je namreč z odprtjem na ravni 9-letke zopet obvezna.

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 3.1.2021 – Testiranje  učencev

Staršem učencev, ki ste se odločili, da svojega otroka prijavite na testiranje, se zahvaljujem in vas obenem obveščam, da bo Zdravstveni dom Ljubljana hitro testiranje izvajal v ponedeljek, 4.1 2021 od 10. do 12. ure v športnem parku Kodeljevo.

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 30.12.2020

Včeraj zvečer smo prejeli okrožnico MIZŠ, da naj bi šole s prilagojenim programom odpirali s torkom, 5.1.2021. Dokončno odločitev o odpiranju bo v naslednjih dneh podala Vlada RS. Odpirali naj bi vse programe, ki jih izvajamo v CJL, vendar brez interesnih dejavnosti, šol v naravi in drugih dopolnilnih dejavnosti. Prav tako nas obveščajo, da bomo v prihodnjih dneh prejeli navodila glede hitrega testiranja zaposlenih, ki naj bi se izvajalo 4.1.2021. K testiranju vabijo tudi učence, citiram izsek iz okrožnice (29.12.2020):

“Če bi starši želeli testirati tudi svojega otroka ali mladostnika, se skušajte z njimi individualno dogovoriti, da ga na test pripeljejo v dnevu množičnega testiranja za vašo šolo/zavod hkrati z vašimi zaposlenimi”.

V primeru, da želite, da tudi vaš otrok pride na testiranje, vas prosim, da o tem obvestite razredničarko. Navodila glede testiranja (čas, kraj,…) še čakamo.

Prevoz: Od 5.1.2021 bo zagotovljen linijski prevoz s taksiji. Taksisti vas bodo poklicali v ponedeljek, 4.1.2021, da se dogovorite o podrobnostih prevoza. Prosimo, da, učenci v taksijih nosijo maske in upoštevajo druge ukrepe po navodili taksista.

Prehrana: Vsi učenci, ki so sicer naročeni na prehrano, bodo s 5.1.2021 samodejno prijavljeni na prehrano. V primeru, da vaš učenec ne bo prišel v šolo 5.1.2021 vas prosim, da prehrano odjavite najkasneje v ponedeljek, 4.1.2021 do 10. ure. To prosim storite s sporočilom na e- naslov prehrana.zujl@guest.arnes.si ali na tel.: 01 2418 112 (ga. Anja Keržič).

Druge informacije:  Prosimo vas, da v šolo pridejo le zdravi otroci. Nošnja maske znotraj razreda ni obvezna, morajo pa jo nositi v drugih prostorih šole. Prosimo vas, da otroke oskrbite vsaj z eno masko. Prav tako vas starše prosimo, da v prostorih šole in pred njo uporabljate masko in upoštevate protokole prihodov in odhodov učencev. Z učenci, ki se pouka v šoli ne bodo mogli udeležiti, bodo učitelji ostajali v kontaktu, v primeru karantene celega razreda, pa se pouk za ta razred, znova vzpostavi na daljavo. Druge informacije (začetek pouka, urnik…), boste prejeli od razredničarke vašega otroka.

O novostih vas bom še naprej obveščal na tej spletni strani. Do takrat pa lep pozdrav,

Matej Rovšek, ravnatelj

 

 

 

Informacija, 28.12.2020

Glede na informacije iz medijev, smo vsi v pričakovanju navodil o odpiranju CJL, v ponedeljek, 4.1.2020, predvsem pa o možnostih testiranja tako zaposlenih kot tudi učencev. Zaenkrat uradnih obvestil iz MIZŠ še ni. Takoj, ko bodo prispela in se bomo v CJL dogovorili o podrobnostih, vas bom obvestil na tej spletni strani.

Do takrat pa lep pozdrav!

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 23.12.2020 ob 18.20

Center Janeza Levca Ljubljana se v ponedeljek, 4,1.2021 verjetno zares odpira. Zdi se, da bo Vlada RS tokrat sledila ustavni odločbi in vendarle, vsaj deloma, dopustila odpiranje šol s prilagojenim programom. Vendar so informacije o odpiranju iz medijev zaenkrat edine; uradnega obvestila s strani MIZŠ še nismo preleli. Odprta ostajata vsaj še vprašanji oblike izvajanja pouka in testiranje zaposlenih na COVID-19. Takoj ko bomo te in druge informacije pridbobili, vas bodo obvestili na tej spletni strani, glede tega pa vas bo kontaktirala tudi razredničarka vašega otroka.

Bodimo torej na zvezi.

Lep pozdrav, Matej Rovšek, ravnatelj

 

Informacija, 10.12.2020

danes zvečer smo prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), s katero nas obveščajo o sklepu Vlade RS, da se pouk na daljavo nadaljuje tudi v tednu od 14.12.2020 dalje. V preteklih dneh je MIZŠ skupaj z ravnatelji osnovnih šol s prilagojenim programom pripravljalo smernice za morebitno delno odprtje šol, vendar se, spričo slabe epidemiološke situacije, za odpiranje očitno niso odločili.

Hkrati vas obveščam o intervjuju z dr. Branko D. Jurišić z naslovom Življenje otrok z avtizmom med epidemijo, ki je dostopen na povezavi: https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/zivljenje-otrok-z-avtizmom-med-epidemijo/545046 na spletni strani MMC ter objavi animiranega filma Larin rojstni dan, ki so ga pod vodstvom razredničarke Petre Štuhec pripravili učenci posebnega programa na Levstikovem trgu. Povezava na film je tu (začne se pri 4’23”): https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/praznicni-december-v-ljubljani/praznicni-koledar/

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija, 6.12.2020

Včeraj tik pred polnočjo, je bil v uradnem listu 181/2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Ker Odlok zajema tudi osnovne šole s prilagojenim programom, se tudi šolanje v CJL z naslednjim tednom nadaljuje na daljavo. Vlada očitno ni sledila Delni odločbi Ustavnega sodišča in šolam s prilagojenim programom ni dopustila, da jih ponovno odpremo.

Zavedam se, da je za mnoge izmed vas staršev ta čas naporen tudi zato, ker že drugi mesec prevzemate tudi nekatere naloge učiteljev in drugih strkovnih delavcev. Verjamem, da je čas, ki ga namenjate vašemu otroku za šolsko delo dragocen, hkrati pa tudi, da vas lahko izčrpava. Verjamem tudi, da se naši učitelji in drugi strokovni delavci trudijo, da bi bilo vašega napora čim manj. Le upamo lahko, da nam pozitivne energije in elan še zadoščata, da se ta kriza umiri vsaj toliko, da se zopet vidimo v šoli.

Tako stanje – pouk na daljavo – očitno ostaja še nedoločen čas, pa vendar upam, da bodo pristojni dopustili iskanje smiselnih prilagoditev, da bi se naše šole odprle čimprej. V tem smislu je zapisana tudi Delna odločba Ustavnega sodišča.

Matej Rovšek, ravnatelj

Informacija 4.12.2020 ob 12. uri

Še včeraj zvečer, ko smo prejeli okrožnico MIZŠ o podaljšanju ukrepov in s tem tudi podaljšanju zaprtja šol, smo bili prepričani, da torej s ponedeljkom, 7.12.2020 vrat našega centra še ne bomo odpirali. Nekaj ur kasneje pa nas je presenetila novica o Delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Rebublike Slovenije (USRS), da so sklepi ministrice za izobraževanje, znanost in šport, neveljavni. Kaj iz tega sledi, vam ta trenutek še ne morem sporočiti, saj s strani MIZŠ ni še nobene uradne informacije.

Informacije redno spremljamo in o novostih vas bom nemudoma obvestil,

S pozdravi, Matej Rovšek

 

Informacija. 11.11.2020

Prve dni ponvnega pouka na daljavo je za nami. Učitelji večinoma poročajo o uspešni komunikaciji z učenci in starši. V primeru, da starši opažate, da bi pouk na daljavo lahko izboljšali, prosim obvestite razredničarko, vodjo enote in ravnatelja. Pouk na daljavo bo verjetno trajal še vsaj 14 dni, zato je vaše mnenje vedno dobrodošlo. Obvestiti vas želim, da so na svetovanje ali pogovor pripravljene tudi naše svetovalne delavke na voljo pa je tudi telefonsko svetovanje v Izobraževalnem centru Pika  – njihove kontakte najdete pod zavihkom Svetovalna služba in Izobražćevalni center Pika.

Informacija, 6.11.2020

MIZŠ nas je včeraj, 5.11.2020 popoldne z okrožnico obvestilo, da šole, tudi CJL tudi po 14 dnevnem premoru ostajajo zaprte. Razumemo zaostreno epidemiološko situacijo, vendar nas je ta novica vseeno presenetila. Pričakovali smo, da bodo lahko šolski prostori CJL na voljo vsaj za varstvo učencev ali da bodo izbrali kakšno drugo obliko, ki bi bila sprejemljiva tako glede na epidemiološko situacijo kot tudi za učence in njihove družine. Žal se to ni zgodilo.

Naši učitelji se na pouk na daljavo pripravljajo že od začetka septembra zato sem prepričan, da bo v ponedeljek, 9.11.2020 začetek brez večjih težav. Nekaj izkušenj prenašamo od pomladi, nekatere veščine poučevanja na daljavo pa so v tem času učitelji in učenci še izboljšali. Če so s tem kakršne koli težave, vas prosim, da se obrnete na razredničarko, vodjo enote ali name. V pripravljenosti je tudi Svetovalna služb CJL. Njihove telefonske številke so objavljene tudi v zgibanki  “Kaj lahko naredim, da se bom dobro počutil/a zdaj, ko sem zaradi epidemije doma”, ki je objavljena na začetni strani naše spletne strani.

Informacija, 30.10.2020 ob 11. uri

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nas je z okrožnico pravkar obvestilo o spremembi šolskega koledarja, ki določa podaljšanje jesenskih počitnic do 8.11.2020. Kako in kdaj bomo te manjkajoče dneve nadomestili, okrožnica ne omenja. Na kakšen način bomo izvajali pouk po 8.11.2020 ta trenutek še ne vemo. Naša pobuda MIZŠ je, da šole s prilagojenim programom delujejo tako, kot pred jesenskimi počitnicami, da torej omogočamo pouk vsem učencem naše šole. O tem vas bom obvestil tekom naslednjega tedna, ko prejmemo usmeritve MIZŠ.

Informacija, 28.10.2020

V tednu od 26.10.2020 dalje tudi v CJL beležimo nekaj okužb s COVID -19 med učitelji, pojavila pa se je tudi pri enem učencu. Vsem zbolelim želimo uspešno okrevanje. Ker so omenjeni zboleli že po zaključku pouka, posebni ukrepi v šoli in Domu CJL, niso bili potrebni.

O obliki začetka pouka v naslednjem tednu, od 2.11.2020 dalje, vas bomo obvestili takoj po tem, ko bomo iz MIZŠ prejeli ustrezna navodila. Ker se v javnosti pojavlja veliko neuradnih informacij (podaljšanje počitnic, zaprtje vseh šol,…), vas obveščam, da do danes še nismo prejeli nobene s tem povezane uradne informacije. Te pričakujemo jutri – v četrtek 29.10.2020 ali v petek, 30.10.2020.

 

Informacija, 14.10.2020 ob 7.30 uri.

Sporočam vam, da ukrep zapiranja oddelkov od 5. razreda dalje s ponedeljkom 19.10.2020 za Center Janeza Levca Ljubljana ne velja. Prav tako kot do sedaj, ostaja odprt Dom CJL. Ukrep, ki ga je Vlada RS sprejela včeraj, 14.10.2020 velja le za redne osnovne šole.

V ponedeljek torej nadaljujemo s poukom v šoli enako kot v septembru in oktobru. O morebitnih ukrepih, ki bodo zadevali naše šole, vas bom nemudoma obvestil.

 

Informacije pred 14.10.2020:

Sporočam vam, da smo tudi v Centru Janeza Levca Ljubljana zabeležili prvo okužbo s COVID – 19 pri eni izmed učiteljic. Ker je bila učiteljica v karanteni že celotni pretekli teden zaradi bolezni svojega otroka, v šoli zaenkrat niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

Vlada RS je v petek, 2.10.2020 spremenila odlok o nošenju mask. Sprememba se nanaša na učence in učitelje. Učenci bodo lahko od danes dalje v razredu brez maske, učitelji pa le, če lahko zagotavljajo razdaljo do učencev najmanj dva metra. Izjema velja za učitelja športne vzgoje. Za ostale prostore šole velja enako, kot do sedaj, torej obvezna uporaba maske..

Dne 24.9.2020 smo prejeli nekaj dodatnih usmeritev s strani NIJZ. Ker so informacije iz teh usmeritev povezane tudi s karanteno in izolacijo, vam jih pošiljamo:

Izolacija ali osamitev

Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Omejitve v času izolacije:

• Oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma. Izjema je obisk pri zdravniku. Za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev. Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, higienske pripomočke in brisače.

• Če je možno, se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in kopalnico. Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko v njej ni drugih članov gospodinjstva. Po možnosti naj vzdržuje medosebno razdaljo 1,5 metra.

• Izolacija je izjemno pomemben ukrep, ki ga je treba dosledno upoštevati. Bolnik naj v času izolacije počiva, naj ne izvaja težjih fizičnih aktivnosti. Prejema naj zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik. Zaužije naj dovolj tekočine.

• V času izolacije ni dovoljeno sprejemati obiskov, bolnik naj se izogiba stikom z drugimi osebami. Za hišne ljubljenčke poskrbijo drugi člani gospodinjstva.

• Bolnik v času izolacije spremlja svoje zdravstveno stanje. Če se bolezen poslabša (npr. primer poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), se po telefonu čim prej posvetuje z izbranim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokliče najbližjo dežurno ambulanto ali 112.

• Epidemiolog poda navodila za vse člane gospodinjstva. Po navadi so zdrave osebe, ki so imele tesni stik z obolelim (npr. živijo v istem gospodinjstvu), v karanteni. Zdrave osebe v gospodinjstvu se ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.

Trajanje izolacije: • Bolnik je v izolaciji oziroma bolniškem staležu najmanj 14 dni ali več, če je potek bolezni težji. Na delovno mesto oz. v vzgojno-izobraževalno ustanovo se vrne, ko je zdrav. O trajanju izolacije odloča izbrani (lečeči) zdravnik. • Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave

Karantena

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljivih bolezni, omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje. Oseba mora ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov ipd. Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako naj ravnajo. Pisna navodila so dostopna na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu.

Omejitve v času karantene:

• V skladu z navodili oseba v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedla. Oseba ne sme zapustiti bivališča; ne sme v vrtec, šolo, službo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega prevoza in taksijev. Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu. •

Z drugimi osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke.

• Za hišne ljubljenčke v domačem okolju naj poskrbijo zdravi člani skupnega gospodinjstva, če je mogoče.

• Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda gibanja.

• Če otrokom ni bila odrejena karantena, lahko obiskujejo šolo. V šolo naj jih pripelje odrasla oseba, ki ni v karanteni. Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od otroka in preostalih članov družine.

• Oseba, ki je v karanteni, kot tudi druge osebe istega gospodinjstva, naj spremljajo svoje zdravstveno stanje in ob pojavu znakov akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugih bolezenskih znakov čim prej pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika. • Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli s covid-19, se zdrave osebe v gospodinjstvu ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.

Karantena skupine otrok:

Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba z novim koronavirusom pri učencu ali zaposlenih, epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za ljudi, ki so imeli tesne stike z bolnikom, predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu.

V celotnem obdobju trajanja karantene učenec ne sme zapuščati bivališča. V tem času je treba upoštevati priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu, ki so objavljena na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnemnaslovu), in navodila za starše otrok, ki jim je bila odrejena karantena: Obvestilo za starše otroka, ki mu je bila odrejena karantena po visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covid-19 v vzgojnoizobraževalnem zavodu (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obvestilo_za_starse_otroka_ki_mu_je_bila_odr ejena_karantena_vzgojno-izobrazevalni_zavodi_5_13.9.2020.pdf).

Če ima otrok, za katerega je odrejena karantena, sorojenca, za katerega ni bila odrejena karantena, lahko ta normalno obiskuje vrtec/šolo ob izvajanju karantene na priporočen način.

Prav tako lahko roditelj, ki ne bo skrbel za otroka v času karantene, hodi naprej v službo. Odsvetuje se, da za otroka v karanteni skrbijo stari starši.

Starši vsak dan spremljajo zdravstveno stanje otroka in beležijo ugotovitve v tabelo za spremljanje zdravstvenega stanja iz NIJZ. Če se pri otroku v tem obdobju pojavijo znaki akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugi bolezenski znaki, pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika. Ob pojavu bolezni pri otroku se karantena spremeni v izolacijo.

Odreditev karantene za otroke in osebje enega oddelka vrtca ali razreda v šoli zaradi pojava covid-19 pomeni, da preostali oddelki nadaljujejo z delovanjem v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.

Ob pojavu novih primerov v sosednjih oddelkih šole epidemiološka služba (NIJZ) ponovno naredi oceno tveganja in predlaga nadaljnje ukrepe.

 

Informacije do 29.9.2020:

Dne, 17.9.2020 smo bili prej medijev obveščeni o spremembah ukrepov v šolah (nošenje mask v razredih za vse učence od 7.-9. razreda, merjenje temperature ob vstopu v šolo…), Glede načrtovanja in izvajanja sprememb ukrepov smo v petek, 18.9.2020 popoldne dočakali okrožnico MIZŠ z natančnejšimi usmeritvami.

Večjih sprememb v delovanju šol oziroma zaščitnih ukrepih, okrožnica ne napoveduje. Sprememba zadeva le učence in učitelje v oddelkih od 7. razreda dalje (starost učencev ustreza od tretje do šeste razvojne stopnje Posebnega programa). Kadar bo v razredu razdalja med učenci najmanj 1,5 metra, maske niso obvezne, ne glede na razdaljo, pa so obvezne za učitelje. Merjenja telesne temperature okrožnica ne omenja.

Dne, 4.9.2020, smo prejeli okrožnico MIZŠ v zvezi z nošenjem mask učencev. Okrožnica je posledica posredovanja nekaterih staršev in zainteresirane javnosti, v zvezi z odklanjanjem nošenja mask učencev s strani staršev. Veseli smo, da je v CJL takih primerov zelo malo. V okrožnici MIZŠ nam sporočajo, da za take primere niso predvidene sankcije, svetujejo nam le, da v primeru odklonitve opravimo uradni zaznamek, kar smo že prvi dan šole že naredili. Prosimo, preberite si še informacije v spodnjih vrsticah – predvsem tiste, ki zadevajo pogoje učencev za vstop v šolo. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Včeraj, 17.9.2020 smo bili prej medijev obveščeni o spremembah ukrepov v šolah (nošenje mask v razredih za vse učence od 7.-9. razreda, merjenje temperature ob vstopu v šolo…), Glede načrtovanja in izvajanja sprememb ukrepov čakamo še uradno okrožnico MIZŠ.

Informacije, ki smo jih objavili 31.8.2020: 

Najprej vam želim uspešen začetek šolskega leta. Verjamemo, da so občutki ob ponovnem pričetku mešani, vseeno pa upamo, da se ga večina veselite. Kljub oviram, ki jih prinašajo ukrepi zoper koronavirus, bomo vztrajali, da bo šola ostala učeča, ustvarjalna in prijetna.

Starši prvošolčkov ste bili o začetku pouka posebej seznanjeni, za vse ostale učence pa se pouk prične, kot običajno, ob 8. uri. O vseh podrobnostih – pravilih, šolskih potrebščinah in drugo, se bodo učitelji z učenci pogovorili ob prvem šolskem dnevu.

Včeraj, 30.8.2020 pozno popoldne je MIZŠ poslalo novo okrožnico z najnovejšimi  priporočili NJIZ o nošenju mask za vse učence v skupnih prostorih. V CJL bomo priporočilo upoštevali, kadar v skupnih prostorih ne bo mogoče zagotoviti varne razdalje. Ukrep sicer velja le v prvem tednu šole, ne bomo pa presenečeni, če bo ukrep podaljšan.

Učenci/ke naj bi masko nosili tudi ob vstopu v šolo, zato pričakujemo, da bo učenec/ka masko prinesel/a s seboj. Za tiste učence/ke, ki maske ne bodo imeli, jih bomo zagotovili v šoli.

Informacije, ki smo jih objavili do 31.8.2020:

Pravila varnosti, ki jih bomo upoštevali v začetku tega šolskega leta, so podobna pravilom, ki smo jih izvajali v mesecu juniju 2020, ko je šolo že obiskovala večina učencev. S tem v zvezi, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) skupaj z Zavodom RS za šolstvo, izdalo publikacijo:

“Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila”

v kateri so, med drugim, navedena priporočila za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirsa. Eno izmed njih je, da v šolo vstopajo le zdrave osebe, torej zdravi učenci in zaposleni v šolah. V primeru, da vaš otrok ali kdorkoli s katerim je imel vaš otrok neposredne stike, zbolel za covid-19, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Če strokovni delavec šole pri učencu prepozna simptome koronavirusa ali druge bolezni, ga odpelje v poseben prostor in obvesti starše, da pridejo ponj, še navajajo v publikaciji. V takih primerih vas prosimo za razumevanje in hitro odzivanje. MIZŠ v svoji okrožnici iz dne, 25.8.2020 predlaga staršem naj šolo obiskujejo le učenci, ki:

  1. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. otroku ni bila odrejena karantena.
  3. v zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Priporočila NIJZ omejujejo izvajanje nekaterih dejavnosti kot na primer izvajanje izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti. Te se bodo lahko izvajale le na ravni združevanja učencev največ dveh razredov. V primeru, da je učenec s strani NIJZ poslan v karanteno, praviloma zanj ni predviden pouk na daljavo (ima enak status kot, kadar izostane zaradi bolezni), za primere, ko bodo v karanteni vsi učenci razreda, pa bodo učitelji pričeli z izvajanjem pouka na daljavo.

Navodila za spremljanje prvega šolskega dne prvošolčkov s strani staršev, boste prejeli na posameznih enotah- šolah CJL. Prav tako boste na šolah prejeli navodila o izvajanju prvih roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Vsekakor si želimo, da slednje potekajo v živo, saj nam na ta način lažje podate informacije o vašem otroku, ki jih potrebujemo za kakovostno oblikovanje individualiziranega programa.

Prevoz učencev s taksiji bo urejen, Pri prevozu s taksiji je obvezna uporaba zaščitne maske. 

Kljub upoštevanju varnostnih in preventivnih ukrepov, primeri okužb niso izključeni. Prepričan sem, da jih bomo v sodelovanju z vami hitro in uspešno rešili, s tem pa omogočili drugim učencem, da nadaljujejo s šolanjem v prostorih šole.

S pozdravi,

Matej Rovšek, ravnatelj

 

INFORMACIJA ZA STARŠE IN DIJAKE DOMA CJL

Spoštovani učenci, dijaki in starši!

Septembra bomo ponovno odprli vrata Doma CJL. Glede na navodila MIZŠ bomo šolsko leto začeli po modelu B-DD, kar pomeni, da bodo lahko bivali v Domu vsi učenci in dijaki. Ker to pomeni večje tveganje za prenos okužb, bomo strogo upoštevali ukrepe NIJZ. Poskrbeli bomo za redno zračenje, čiščenje in razkuževanje prostorov. V skupnih prostorih bomo uporabljali zaščitne maske, prehodi med skupinami bodo omejeni, obiski v Domu ne bodo dovoljeni. Informacije o svojem otroku boste lahko dobili po telefonu ali po elektronski pošti, za obisk v Domu pa se bo potrebno predhodno dogovoriti z vzgojiteljem ali vodjo Doma.

Prosim, da v Dom pošiljate samo zdrave otroke. V zvezi s tem prosim upoštevajte priporočila MIZŠ, zapisana v zgornjem sporočilu.

DOM BO PONOVNO ODPRT 1. SEPTEMBRA OD 6.00 URE.

Ob prihodu vas bo pričakala dežurna vzgojiteljica, ki vas bo seznanila s pravili, ki veljajo v Domu in vas pospremila  do vzgojne skupine.

Ker je do začetka šolskega leta še nekaj dni, vam želim, da se imate lepo in da se zdravi in polni energije vrnete v Dom in šolo.

Glede na napovedi strokovnjakov nas čaka negotovo šolsko leto, prepričana pa sem, da bomo z odgovornim delom vseh zaposlenih, medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem leto uspešno pripeljali do konca.

Irena Nose, vodja OE Dom CJL

Zahvala staršem

Cenjeni starši, cenjeni skrbniki!

 Letošnje šolsko leto je bilo nenavadno in izjemno. Izobraževanje se je preselilo iz šol v vaše domove. Verjamem, da so naši učitelji poskušali delovati najboljše, v korist svojih učencev in da so bili mnogi učenci tudi pri pouku na daljavo uspešni. Vendar to nikakor ne bi dosegli brez vaše podpore. Neizogibno je bilo, da ste v mnogočem prevzeli delo učitelja. Zavedam se, da brez tega izvajanje pouka na daljavo, v času te epidemije, ne bi bilo tako učinkovito.

Zato vam želim sporočiti, da vašo podporo otroku pri učenju in pogosto komunikacijo z učitelji, izjemno cenim in se vam v imenu učiteljev in Centra Janeza Levca Ljubljana, iskreno zahvaljujem.

Upajmo, da se že jeseni stanje umiri in da šolsko leto začnemo v običajnem ritmu.

Lepo vas pozdravljam in želim lepo in brez-virusno poletje.

Matej Rovšek, ravnatelj

 

Ljubljana, 24.06.2020

 

 

Obveščanje staršev do 24.6.2020:

Dragi starši, dragi učenci!

Obveščamo vas, da so v šolah še vedno v veljavi vsi varnostni ukrepi, ki smo jih uvedli s 3.6.2020 torej po tem, ko se je v šole vrnila večina učencev. Ukrepi zadevajo nošnjo mask, skrb za higieno kašlja in rok, razkuževanje in zračenje prostorov šole. Ti ukrepi bodo verjetno veljali do konca tega šolskega leta.

Od torka, 2.6.2020 odprta možnost uporabe taksi prevozov

Od torka, 2.6.2020 je odprta tudi možnost prevozov učencev v šolo in iz šole s taksiji. S taksi službo smo se  dogovorili  o preventivnih ukrepih:  vozniki bodo uporabljali maske in razkužila, prav tako morajo maske uporabljati tudi učenci, po izstopu iz taksija in pred vstopom v šolo, pa si razkužijo roke.  Kljub izvajanju preventivnih ukrepov, uporaba taksija povečuje tveganje na prenos okužbe, zato vam svetujemo, da, v kolikor imate tako možnost, prevoz otroka še naprej zagotavljate sami.

Prosimo starše iz drugih občin, da stopite v kontakt z občino oziroma obstoječim taksi prevoznikom in se  dogovorite o morebitnem prevozu.

Za dodatne informacije lahko pokličete ga. Bredo Holc na številko 01 2418 114.

Ponovno odpiranje šole za učence od 4.-8. razreda

V ponedeljek, 1.6.2020 smo tudi v Centru Janeza Levca Ljubljana odprli šolske prostore za učence 4. in 5. razreda, v sredo, 3.6.2020 pa tudi za učence 6.,7. in 8 razreda. Tako je sedaj v šoli večina učencev od 1. do 9. razreda. Kot kaže je pouk lepo stekel, še naprej pa se trudimo upoštevati varnostna priporočila NIJZ.

Izvajanje dodatne strokovne pomoči v rednih osnovnih šolah.

Z dnem 1.6.2020 in 3.6.2020 so specialne pedagoginje iz mobilne službe ponovno vzpostavile izvajanje dodatne strokovne pomoči v rednih šolah na način, kot smo jo izvajali v času pred epidemijo. Za morebitna vprašanja in dileme vam je vodja mobilne službe ga. Olga duh na voljo na telefonski številki 051 421 814.

Odpiranje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja

S ponedeljkom, 25.5.2020 smo odprli tudi Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) za učence, katerih starši ste izrazili željo ali potrebo po vključitvi vašega otroka v šolo.

Odpiranje Doma za učence s posebnimi potrebami

Z 18.5.2020 se je odprl tudi Dom CJL in sicer za učence zadnjih letnikov 3-letnih poklicnih programov, s 25.5.2020 pa tudi za učence 9. razredov in za učence Posebnega programa.

Učenje na daljavo 

Za učence, ki niso prišli v šolo, še naprej izvajamo izobraževanje na daljavo.

 

 

Učitelji in vodstvo Centra Janeza Levca Ljubljana

Skip to content