Objavljeno:
Kdaj: Center Janeza Levca Ljubljana
DogodkiNoviceZa starše

Aktualne informacije za učence in starše – šol. leto 2020/21


Spoštovani starši,

drage učenke in učenci!

 

 

V veseljem sporočam, da danes, 29.9.2020 na Centru Janeza Levca Ljubljana še nismo zabeležili primera okužbe s koronavirusom. V primeru okužbe s koronavirusom bodisi učenca ali učitelja, vas bomo na tej strani nemudoma obvestili. Prav tako vas bomo obvestili o ukrepih, ki jih bo okužba prinesla za učence, zaposlene, razred ali morda celo šolo..

Da bo tako tudi ostalo, je naša odgovornost in vaša odgovornost  pri upoštevanju zaščitnih ukrepov. To je največ kar lahko storimo za zdravje vaših otrok in zaposlenih. Zato vas, cenjeni starši, vljudno prosim, da dopustite nošenje maske vašega otroka – seveda le v prostorih, kadar ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje. Zahvaljujemo se vsem staršem, ki spoštujete naša prizadevanja za varnost učencev in upoštevate navodila šole.

Dne 24.9.2020 smo prejeli nekaj dodatnih usmeritev s strani NIJZ. Ker so informacije iz teh usmeritev povezane tudi s karanteno in izolacijo, vam jih pošiljamo:

Izolacija ali osamitev

Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Omejitve v času izolacije:

• Oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma. Izjema je obisk pri zdravniku. Za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev. Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, higienske pripomočke in brisače.

• Če je možno, se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in kopalnico. Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko v njej ni drugih članov gospodinjstva. Po možnosti naj vzdržuje medosebno razdaljo 1,5 metra.

• Izolacija je izjemno pomemben ukrep, ki ga je treba dosledno upoštevati. Bolnik naj v času izolacije počiva, naj ne izvaja težjih fizičnih aktivnosti. Prejema naj zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik. Zaužije naj dovolj tekočine.

• V času izolacije ni dovoljeno sprejemati obiskov, bolnik naj se izogiba stikom z drugimi osebami. Za hišne ljubljenčke poskrbijo drugi člani gospodinjstva.

• Bolnik v času izolacije spremlja svoje zdravstveno stanje. Če se bolezen poslabša (npr. primer poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), se po telefonu čim prej posvetuje z izbranim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokliče najbližjo dežurno ambulanto ali 112.

• Epidemiolog poda navodila za vse člane gospodinjstva. Po navadi so zdrave osebe, ki so imele tesni stik z obolelim (npr. živijo v istem gospodinjstvu), v karanteni. Zdrave osebe v gospodinjstvu se ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.

Trajanje izolacije: • Bolnik je v izolaciji oziroma bolniškem staležu najmanj 14 dni ali več, če je potek bolezni težji. Na delovno mesto oz. v vzgojno-izobraževalno ustanovo se vrne, ko je zdrav. O trajanju izolacije odloča izbrani (lečeči) zdravnik. • Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave

Karantena

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljivih bolezni, omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje. Oseba mora ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov ipd. Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako naj ravnajo. Pisna navodila so dostopna na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu.

Omejitve v času karantene:

• V skladu z navodili oseba v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedla. Oseba ne sme zapustiti bivališča; ne sme v vrtec, šolo, službo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega prevoza in taksijev. Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu. •

Z drugimi osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke.

• Za hišne ljubljenčke v domačem okolju naj poskrbijo zdravi člani skupnega gospodinjstva, če je mogoče.

• Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda gibanja.

• Če otrokom ni bila odrejena karantena, lahko obiskujejo šolo. V šolo naj jih pripelje odrasla oseba, ki ni v karanteni. Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od otroka in preostalih članov družine.

• Oseba, ki je v karanteni, kot tudi druge osebe istega gospodinjstva, naj spremljajo svoje zdravstveno stanje in ob pojavu znakov akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugih bolezenskih znakov čim prej pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika. • Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli s covid-19, se zdrave osebe v gospodinjstvu ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.

Karantena skupine otrok:

Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba z novim koronavirusom pri učencu ali zaposlenih, epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za ljudi, ki so imeli tesne stike z bolnikom, predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu.

V celotnem obdobju trajanja karantene učenec ne sme zapuščati bivališča. V tem času je treba upoštevati priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu, ki so objavljena na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnemnaslovu), in navodila za starše otrok, ki jim je bila odrejena karantena: Obvestilo za starše otroka, ki mu je bila odrejena karantena po visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covid-19 v vzgojnoizobraževalnem zavodu (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obvestilo_za_starse_otroka_ki_mu_je_bila_odr ejena_karantena_vzgojno-izobrazevalni_zavodi_5_13.9.2020.pdf).

Če ima otrok, za katerega je odrejena karantena, sorojenca, za katerega ni bila odrejena karantena, lahko ta normalno obiskuje vrtec/šolo ob izvajanju karantene na priporočen način.

Prav tako lahko roditelj, ki ne bo skrbel za otroka v času karantene, hodi naprej v službo. Odsvetuje se, da za otroka v karanteni skrbijo stari starši.

Starši vsak dan spremljajo zdravstveno stanje otroka in beležijo ugotovitve v tabelo za spremljanje zdravstvenega stanja iz NIJZ. Če se pri otroku v tem obdobju pojavijo znaki akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugi bolezenski znaki, pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika. Ob pojavu bolezni pri otroku se karantena spremeni v izolacijo.

Odreditev karantene za otroke in osebje enega oddelka vrtca ali razreda v šoli zaradi pojava covid-19 pomeni, da preostali oddelki nadaljujejo z delovanjem v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.

Ob pojavu novih primerov v sosednjih oddelkih šole epidemiološka služba (NIJZ) ponovno naredi oceno tveganja in predlaga nadaljnje ukrepe.

 

Informacije do 29.9.2020:

Dne, 17.9.2020 smo bili prej medijev obveščeni o spremembah ukrepov v šolah (nošenje mask v razredih za vse učence od 7.-9. razreda, merjenje temperature ob vstopu v šolo…), Glede načrtovanja in izvajanja sprememb ukrepov smo v petek, 18.9.2020 popoldne dočakali okrožnico MIZŠ z natančnejšimi usmeritvami.

Večjih sprememb v delovanju šol oziroma zaščitnih ukrepih, okrožnica ne napoveduje. Sprememba zadeva le učence in učitelje v oddelkih od 7. razreda dalje (starost učencev ustreza od tretje do šeste razvojne stopnje Posebnega programa). Kadar bo v razredu razdalja med učenci najmanj 1,5 metra, maske niso obvezne, ne glede na razdaljo, pa so obvezne za učitelje. Merjenja telesne temperature okrožnica ne omenja.

Dne, 4.9.2020, smo prejeli okrožnico MIZŠ v zvezi z nošenjem mask učencev. Okrožnica je posledica posredovanja nekaterih staršev in zainteresirane javnosti, v zvezi z odklanjanjem nošenja mask učencev s strani staršev. Veseli smo, da je v CJL takih primerov zelo malo. V okrožnici MIZŠ nam sporočajo, da za take primere niso predvidene sankcije, svetujejo nam le, da v primeru odklonitve opravimo uradni zaznamek, kar smo že prvi dan šole že naredili. Prosimo, preberite si še informacije v spodnjih vrsticah – predvsem tiste, ki zadevajo pogoje učencev za vstop v šolo. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Včeraj, 17.9.2020 smo bili prej medijev obveščeni o spremembah ukrepov v šolah (nošenje mask v razredih za vse učence od 7.-9. razreda, merjenje temperature ob vstopu v šolo…), Glede načrtovanja in izvajanja sprememb ukrepov čakamo še uradno okrožnico MIZŠ.

Informacije, ki smo jih objavili 31.8.2020: 

Najprej vam želim uspešen začetek šolskega leta. Verjamemo, da so občutki ob ponovnem pričetku mešani, vseeno pa upamo, da se ga večina veselite. Kljub oviram, ki jih prinašajo ukrepi zoper koronavirus, bomo vztrajali, da bo šola ostala učeča, ustvarjalna in prijetna.

Starši prvošolčkov ste bili o začetku pouka posebej seznanjeni, za vse ostale učence pa se pouk prične, kot običajno, ob 8. uri. O vseh podrobnostih – pravilih, šolskih potrebščinah in drugo, se bodo učitelji z učenci pogovorili ob prvem šolskem dnevu.

Včeraj, 30.8.2020 pozno popoldne je MIZŠ poslalo novo okrožnico z najnovejšimi  priporočili NJIZ o nošenju mask za vse učence v skupnih prostorih. V CJL bomo priporočilo upoštevali, kadar v skupnih prostorih ne bo mogoče zagotoviti varne razdalje. Ukrep sicer velja le v prvem tednu šole, ne bomo pa presenečeni, če bo ukrep podaljšan.

Učenci/ke naj bi masko nosili tudi ob vstopu v šolo, zato pričakujemo, da bo učenec/ka masko prinesel/a s seboj. Za tiste učence/ke, ki maske ne bodo imeli, jih bomo zagotovili v šoli.

Informacije, ki smo jih objavili do 31.8.2020:

Pravila varnosti, ki jih bomo upoštevali v začetku tega šolskega leta, so podobna pravilom, ki smo jih izvajali v mesecu juniju 2020, ko je šolo že obiskovala večina učencev. S tem v zvezi, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) skupaj z Zavodom RS za šolstvo, izdalo publikacijo:

“Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila”

v kateri so, med drugim, navedena priporočila za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirsa. Eno izmed njih je, da v šolo vstopajo le zdrave osebe, torej zdravi učenci in zaposleni v šolah. V primeru, da vaš otrok ali kdorkoli s katerim je imel vaš otrok neposredne stike, zbolel za covid-19, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Če strokovni delavec šole pri učencu prepozna simptome koronavirusa ali druge bolezni, ga odpelje v poseben prostor in obvesti starše, da pridejo ponj, še navajajo v publikaciji. V takih primerih vas prosimo za razumevanje in hitro odzivanje. MIZŠ v svoji okrožnici iz dne, 25.8.2020 predlaga staršem naj šolo obiskujejo le učenci, ki:

  1. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. otroku ni bila odrejena karantena.
  3. v zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Priporočila NIJZ omejujejo izvajanje nekaterih dejavnosti kot na primer izvajanje izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti. Te se bodo lahko izvajale le na ravni združevanja učencev največ dveh razredov. V primeru, da je učenec s strani NIJZ poslan v karanteno, praviloma zanj ni predviden pouk na daljavo (ima enak status kot, kadar izostane zaradi bolezni), za primere, ko bodo v karanteni vsi učenci razreda, pa bodo učitelji pričeli z izvajanjem pouka na daljavo.

Navodila za spremljanje prvega šolskega dne prvošolčkov s strani staršev, boste prejeli na posameznih enotah- šolah CJL. Prav tako boste na šolah prejeli navodila o izvajanju prvih roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Vsekakor si želimo, da slednje potekajo v živo, saj nam na ta način lažje podate informacije o vašem otroku, ki jih potrebujemo za kakovostno oblikovanje individualiziranega programa.

Prevoz učencev s taksiji bo urejen, Pri prevozu s taksiji je obvezna uporaba zaščitne maske. 

Kljub upoštevanju varnostnih in preventivnih ukrepov, primeri okužb niso izključeni. Prepričan sem, da jih bomo v sodelovanju z vami hitro in uspešno rešili, s tem pa omogočili drugim učencem, da nadaljujejo s šolanjem v prostorih šole.

S pozdravi,

Matej Rovšek, ravnatelj

 

INFORMACIJA ZA STARŠE IN DIJAKE DOMA CJL

Spoštovani učenci, dijaki in starši!

Septembra bomo ponovno odprli vrata Doma CJL. Glede na navodila MIZŠ bomo šolsko leto začeli po modelu B-DD, kar pomeni, da bodo lahko bivali v Domu vsi učenci in dijaki. Ker to pomeni večje tveganje za prenos okužb, bomo strogo upoštevali ukrepe NIJZ. Poskrbeli bomo za redno zračenje, čiščenje in razkuževanje prostorov. V skupnih prostorih bomo uporabljali zaščitne maske, prehodi med skupinami bodo omejeni, obiski v Domu ne bodo dovoljeni. Informacije o svojem otroku boste lahko dobili po telefonu ali po elektronski pošti, za obisk v Domu pa se bo potrebno predhodno dogovoriti z vzgojiteljem ali vodjo Doma.

Prosim, da v Dom pošiljate samo zdrave otroke. V zvezi s tem prosim upoštevajte priporočila MIZŠ, zapisana v zgornjem sporočilu.

DOM BO PONOVNO ODPRT 1. SEPTEMBRA OD 6.00 URE.

Ob prihodu vas bo pričakala dežurna vzgojiteljica, ki vas bo seznanila s pravili, ki veljajo v Domu in vas pospremila  do vzgojne skupine.

Ker je do začetka šolskega leta še nekaj dni, vam želim, da se imate lepo in da se zdravi in polni energije vrnete v Dom in šolo.

Glede na napovedi strokovnjakov nas čaka negotovo šolsko leto, prepričana pa sem, da bomo z odgovornim delom vseh zaposlenih, medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem leto uspešno pripeljali do konca.

Irena Nose, vodja OE Dom CJL

Zahvala staršem

Cenjeni starši, cenjeni skrbniki!

 Letošnje šolsko leto je bilo nenavadno in izjemno. Izobraževanje se je preselilo iz šol v vaše domove. Verjamem, da so naši učitelji poskušali delovati najboljše, v korist svojih učencev in da so bili mnogi učenci tudi pri pouku na daljavo uspešni. Vendar to nikakor ne bi dosegli brez vaše podpore. Neizogibno je bilo, da ste v mnogočem prevzeli delo učitelja. Zavedam se, da brez tega izvajanje pouka na daljavo, v času te epidemije, ne bi bilo tako učinkovito.

Zato vam želim sporočiti, da vašo podporo otroku pri učenju in pogosto komunikacijo z učitelji, izjemno cenim in se vam v imenu učiteljev in Centra Janeza Levca Ljubljana, iskreno zahvaljujem.

Upajmo, da se že jeseni stanje umiri in da šolsko leto začnemo v običajnem ritmu.

Lepo vas pozdravljam in želim lepo in brez-virusno poletje.

Matej Rovšek, ravnatelj

 

Ljubljana, 24.06.2020

 

 

Obveščanje staršev do 24.6.2020:

Dragi starši, dragi učenci!

Obveščamo vas, da so v šolah še vedno v veljavi vsi varnostni ukrepi, ki smo jih uvedli s 3.6.2020 torej po tem, ko se je v šole vrnila večina učencev. Ukrepi zadevajo nošnjo mask, skrb za higieno kašlja in rok, razkuževanje in zračenje prostorov šole. Ti ukrepi bodo verjetno veljali do konca tega šolskega leta.

Od torka, 2.6.2020 odprta možnost uporabe taksi prevozov

Od torka, 2.6.2020 je odprta tudi možnost prevozov učencev v šolo in iz šole s taksiji. S taksi službo smo se  dogovorili  o preventivnih ukrepih:  vozniki bodo uporabljali maske in razkužila, prav tako morajo maske uporabljati tudi učenci, po izstopu iz taksija in pred vstopom v šolo, pa si razkužijo roke.  Kljub izvajanju preventivnih ukrepov, uporaba taksija povečuje tveganje na prenos okužbe, zato vam svetujemo, da, v kolikor imate tako možnost, prevoz otroka še naprej zagotavljate sami.

Prosimo starše iz drugih občin, da stopite v kontakt z občino oziroma obstoječim taksi prevoznikom in se  dogovorite o morebitnem prevozu.

Za dodatne informacije lahko pokličete ga. Bredo Holc na številko 01 2418 114.

Ponovno odpiranje šole za učence od 4.-8. razreda

V ponedeljek, 1.6.2020 smo tudi v Centru Janeza Levca Ljubljana odprli šolske prostore za učence 4. in 5. razreda, v sredo, 3.6.2020 pa tudi za učence 6.,7. in 8 razreda. Tako je sedaj v šoli večina učencev od 1. do 9. razreda. Kot kaže je pouk lepo stekel, še naprej pa se trudimo upoštevati varnostna priporočila NIJZ.

Izvajanje dodatne strokovne pomoči v rednih osnovnih šolah.

Z dnem 1.6.2020 in 3.6.2020 so specialne pedagoginje iz mobilne službe ponovno vzpostavile izvajanje dodatne strokovne pomoči v rednih šolah na način, kot smo jo izvajali v času pred epidemijo. Za morebitna vprašanja in dileme vam je vodja mobilne službe ga. Olga duh na voljo na telefonski številki 051 421 814.

Odpiranje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja

S ponedeljkom, 25.5.2020 smo odprli tudi Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) za učence, katerih starši ste izrazili željo ali potrebo po vključitvi vašega otroka v šolo.

Odpiranje Doma za učence s posebnimi potrebami

Z 18.5.2020 se je odprl tudi Dom CJL in sicer za učence zadnjih letnikov 3-letnih poklicnih programov, s 25.5.2020 pa tudi za učence 9. razredov in za učence Posebnega programa.

Učenje na daljavo 

Za učence, ki niso prišli v šolo, še naprej izvajamo izobraževanje na daljavo.

 

 

Učitelji in vodstvo Centra Janeza Levca Ljubljana