Objavljeno:
Kdaj: Center Janeza Levca Ljubljana
DogodkiNoviceZa starše

Obvestilo staršem – učenje na daljavo in ponovno odpiranje šol


Obvestilo staršem,19.5.2020

Dragi starši, dragi učenci!

Ponovno odpiranje šol – učenci prve triade prilagojenega programa in 9. razredov, dodatna podpora za učence od 4.-8. razreda

Za učence prvega triletja smo v ponedeljek 18.5.2020 uspešno pričeli s poukom v prostorih šole. Podobno smo se pripravili tudi na učence 9. razreda, ki jih pričakujemo 25.5.2020. Pouk in ostale dejavnosti smo zasnovali tako, da bodo učenci vstopili v varno in spodbudno šolsko okolje.  Od 25.5.2020 bomo pričeli tudi z izvajanjem dopolnilnega pouka ter z drugimi oblikami individualne in skupinske pomoči za učence od 4. in 8. razreda. Taka pomoč je namenjena učencem s težavami pri doseganju minimalnih standardov in tistih, ki pri šolanju na daljavo niso imeli enakovrednih možnosti sodelovanja, Deležni jo bodo v strnjeni obliki vsaj 2-3 ure na teden za posamezni predmet.  V zvezi s tem se bodo v tednu od 18.-22.5.2020 razredničarke pogovorile z učenci in vami.

Načrt odpiranja šoskih vrat zagotavlja največjo možno varnost pred okužbami in bo usklajen s priporočili NIJZ.  Najkasneje v četrtek, 21.5.2020 boste starši učencev 9. razreda na dom prejeli obrazec z izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, povezanim s COVID-19 (da vam ga ne bo potrebno natisniti). To izjavo naj učenci ali starši prinesete s seboj  in  jo oddate dežurni osebi pred vstopom otroka v šolo.

Žal taksiji ne zadostijo varnostnim pogojem posebnih linijskih prevozov, ki jih je izdal NIJZ, zato vas prosimo, da prevoz učenca v šolo zagotovite sami, MOL pa zagotavlja, da vam bo povrnil stroške prevoza.  Tudi mi si bmo prizadevali, da se tudi taxi prevoz čimprej umesti med dovoljene prevozne oblike. O drugih pomembnih informacijah o prihodu in začetku šole, vas bodo obveščale razredničarke neposredno.

Odpiranje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja

Veseli nas, da smo danes, 19.5.2020 prejeli uradno informacijo, da s ponedeljkom, 25.5.2020 odpremo tudi Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) za učence, katerih starši ste izrazili željo ali potrebo po vključitvi vašega otroka v šolo. Informacija je bila pričakovana, zato smo se na odprtje začeli pripravljati že v preteklem tednu. Izvajali bomo celoten dopoldanski program, za učence, ki nimajo varstva pa tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje. V četrtek 21.5.2020 boste na dom prejeli dopis z izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, povezanim s COVID-19 (da vam ga ne bo potrebno natisniti). To izjavo naj učenci ali starši prinesete s seboj  in  jo oddate dežurni osebi pred vstopom otroka v šolo. Učence, ki se v šolo ne bodo vključili, bodo nadaljevali s šolanjem na daljavo. Žal tudi za učence PPVI taxi sprva zaradi varnostnih predpisov, ne bo na voljo, zato vas prosimo, da prevoz vašega otroka zagotovite sami. V šoli bo, kot navadno, zagotovljena malica in kosilo. Natančnejše informacije boste prejeli neposredno s strani razrednika/razredničarke.

Odpiranje Doma za učence s posebnimi potrebami

Z 18.5.2020 se bo predvidoma odprl tudi Dom CJL in sicer za učence zadnjih letnikov 3-letnih poklicnih programov, s 25.5.2020 pa tudi za učence 9. razredov in za učence Posebnega programa.

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je 3.4.2020 izdalo okrožnico v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. V aprilu naj bi torej tudi naši učitelji izvajali preverjanje znanja, kasneje v maju pa tudi ocenjevanje. S tem v zvezi bodo na MIZŠ spremenili Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja. Učitelji se bodo z učenci in vami dogovorili o načinu in oblikah preverjanja glede na specifiko razreda in potrebe posameznega učenca. Preverjanje in ocenjevanje bo izvedeno smiselno, glede na vse značilnosti tako izobraževanja na daljavo, prakse posameznega razreda kot tudi zmožnosti napredovanja posameznih učencev. Učenci 9. razredov, pa tudi tisti učenci 4.-8. razredov, ki bodo povaljeni v šolo k dopolnilnemu poukuZapo, bodo lahko ocene (v kolikor še niso ocenjeni) pridobili v šoli.

Učenje na daljavo 

Učenje na daljavo je za vse učitelje, učence in starše poseben izziv, Najprej zato, ker se ga moramo učiti takorekoč čez noč, drugič, ker se zavedamo, da tako delo pri otrocih s posebnimi potrebami zahteva izdatno podporo in sodelovanje staršev. Za vse nas je ta situacija nova, doživljamo jo zelo različno in vsak izmed nas v tej situaciji daje največ od sebe. V to povsem zaupamo. Vemo, da vsi učenci nimate enakih pogojev za učenje na daljavo. Učitelji smo se odločili, da bomo sprva za učenje na daljavo in komunikacijo z vami, sprva uporabili že ustaljene poti – poti, ki so že vzpostavljene in za katere vemo, da delujejo. Povsem se zavedamo, da učenje na daljavo ni zgolj pošiljanje gradiv ter tudi, da imate starši tudi veliko drugih vsakodnevnih opravkov. Zato je veliko učiteljev in učencev že razširilo možnosti za učenje na daljavo in prešlo na uporabo spletnih aplikacij kot so Viber, Skype, Zoom in drugo. V ta namen smo nekaterim učencem, ki so to najbolj potrebovali omogočili izposojo računalnika in tablice. Ker bi želeli take oblike še širiti in jih izboljševati (z namenom neposrednega poučevanja ter pridobivanja sprotne povratne informacije), vas prosimo, če nam učiteljem sproti sporočate, kje so težave in kako bi sodelovanje lahko še izboljšali.  Morda lahko s skupnimi močmi izboljšamo način učenja na daljavo in vas na ta način čim bolj razbremenimo.

Ob vsem tem se zavedajmo, da otroci v tem času krize potrebujejo predvsem kakovostno preživljanje časa, da se učijo veščin vsakodnevnega življenja in niso preobremenjeni s šolskim delom.

Vaše opombe in povratne informacije sporočajte neposredno učitelju. lahko pa seveda tudi na eno izmed objavljenih števil vodij enot ali ravnatelja. Številke so objavljene na tej povezavi: https://www.centerjanezalevca.si/uradne-ure-in-kontaktni-podatki-v-casu-prekinitve-pouka/

Tudi mobilne specialne pedagoginje so že vzpostavile kontakt s starši učencev, ki jih imajo v obravnavi in njihovimi razredniki. Za morebitna vprašanja in dileme vam je vodja mobilne službe na voljo na telefonski številki 051 421 814 od 9. do 13. ure.

 

Učitelji in vodstvo Centra Janeza Levca Ljubljana