Objavljeno: Enota: OŠPP Levstikov trg
Za starše

Prvi šolski dan


S poukom bomo pričeli v četrtek 1. 9. 2022, ob 8.00 za vse učence od 2. do 9. razreda. Prvi dve šolski uri bodo učenci z razrednikom, nato bo pouk potekal po urniku.

Sprejem prvošolcev bo ob 8.30 v učilnici 38.

Učenci naj prvi šolski dan prinesejo šolske potrebščine in šolske copate. Taksi prevozov prvi dan še ni.

Jutranje varstvo bo organizirano od 6.30 do 7.50, podaljšano bivanje pa bo potekalo do 16.00. Kosilo in šolska malica bosta za prijavljene učence na voljo že prvi dan pouka.

Seznami razredov bodo obešeni v avli na oglasni deski.