Objavljeno: Center Janeza Levca Ljubljana
FotografijeNovice

Počitniške dejavnosti


Dokument 1

Spoštovani starši,                                                                                Datum: 24.04.2017

Spoštovani zakoniti zastopniki!

 

Bliža se čas poletnih počitnic, ko si verjetno že planirate dopuste. Zato vas že sedaj obveščamo o možnosti prijave k počitniškim aktivnostim v Centru Janeza Levca Ljubljana. Aktivnosti bodo potekale podobno kot v preteklih letih. Julijske aktivnosti bodo potekale v šoli OVI Jarše od 26. junija do 14. julija, v OŠPP Dečkova pa od 16. do 30. avgusta 2017. Program se bo pričel ob 7. uri in trajal do 16. ure. Podrobnosti o vsebini programa, skupine udeležencev in imena pedagogov, ki bodo nosilci posameznih skupin, bo izobešen na oglasni tabli šole, ko bo seznam prijavljenih otrok dokončen. V prilogi vam pošiljamo prijavnico, ki jo vrnite vodji šole najkasneje do 1. junija 2017.

 

Prijava otroka, ki se programa dejansko ne udeleži, nam prinaša veliko organizacijskih in finančnih težav. Zato vas prosimo, da odločitev o prijavi dobro pretehtate, oziroma vodji enote osebno odpoveste prijavo pred začetkom programa. Poleg tega vas obveščamo, da so dejavnosti prvenstveno namenjene le tistim učencem, ki v času poletnih dejavnosti nimajo omogočenega drugega varstva oziroma dejavnosti. Če vaš otrok varstvo ima, pa bi si vseeno želeli, da obiskuje počitniške aktivnosti, vas prosimo, da prijavnici priložite vlogo z obrazložitvijo.

 

Starši plačate samo delež stroška kosila, malice in prevozov, kar znaša 2 € dnevno. Vse ostale stroške bomo krili s sredstvi, pridobljenimi na projektih Mestne občine Ljubljana. Prosimo vas, da strošek poravnate po prejeti položnici do 19. 6. 2017 za julijske in do 10. 7. 2017 za avgustovske dejavnosti. Če do tega datuma stroška ne poravnate, bomo šteli, kot da ste od prijave odstopili in ni potrebno dodatno odjavljati udeleženca. Prav tako vas moramo obvestiti, da je prijava mogoča le, če so poravnani vsi odprti računi. Tudi v tem primeru lahko oddate vlogo za sofinaciranje odprtih dolgov, ki jo naslovite na socialno službo.

Rok odjave v katerem ste opravičeni do povračila že plačanih stroškov prehrane, je najmanj dva dni pred načrtovanim dnevom vključitve.

 

V upanju na nadaljnje sodelovanje, vas lepo pozdravljamo in vam želimo prijeten poletni oddih!

 

Nataša Blaj                                                                                                       Matej Rovšek

Vodja OE OVI Jarše                                                                                         r a v n a t e l j

Matjaž Knez

Vodja OŠPP Dečkova