Objavljeno: Enota: Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči
Novice

»Mobilna« se predstavi: Skupina za oceno posebnih potreb učencev


V okviru Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči potekajo tudi razne pedagoške dejavnosti, v katere so vključeni mobilni specialni pedagogi, in sicer so to Merjenje tekočnosti branja, Skupina za oceno posebnih potreb učencev ter uvajanje skupine Tri ključne spretnosti.

Skupino za oceno posebnih potreb učencev vodi mobilna specialna pedagoginja Zorica Rucheton.

»V okviru Centra za usposabljanje Janeza Levca deluje Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Vanj vključene mobilne specialne pedagoginje zagotavljamo dodatno strokovno pomoč učencem z Odločbo o usmeritvi na različnih večinskih šolah v Ljubljani in okolici.

V naši delovni praksi pa nas zelo pogosto prosijo, naj preverimo spretnosti in veščine otrok, ki niso usmerjeni in ki kljub pomoči, ki jim jo zagotavlja šola, še vedno izkazujejo izrazite težave. Tovrsten postopek zahteva kar precej znanja, izkušenj ter tudi ustrezne pripomočke. Z namenom, da bi se usposobili za preverjanje in podajanje strokovne specialnopedagoške ocene posebnih potreb učencev, smo v letošnjem šolskem letu (2023/2024) v okviru našega Oddelka oblikovali Skupino OPP – ocena posebnih potreb. Naš cilj je zbrati ves ocenjevalni inštrumentarij, ki nam je pri specialnopedagoški oceni posebnih potreb lahko v pomoč, ter se usposobiti, da bomo vešči njegove uporabe.«