Objavljeno: Enota: Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči
Novice

»Mobilna« se predstavi: Skupina Tekočnost branja


Skupino Tekočnost branja trenutno vodita specialni in rehabilitacijski pedagoginji Sara Sagadin in Tjaša Tavčar, v njej pa letos sodeluje 14 “mobilk” iz Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Sodeluje 7 šol iz Ljubljane in okolice.

Mobilna se predstavi: Skupina Tekočnost Branja

V skupini se ukvarjamo s prepoznavanjem učencev, ki imajo težave na področju branja. V ta namen na šolah redno izvajamo kurikularni preizkus Tekočnost branja, ki služi prepoznavanju in spremljanju napredka učencev. Skupaj zbiramo in urejamo primerna besedila, izmenjujemo ideje za delo z učenci ter sodelujemo s starši, učitelji in šolsko svetovalno službo.

Na večini šol izvajamo tudi delavnice za izboljšanje branja – Bralnice, na katerih se z učenci tedensko srečujemo in na zabaven način krepimo motivacijo ter urimo branje in s tem povezane spretnosti.

 

Učenci 2. in 3. razredov, ki letos sodelujejo v Bralnicah, imajo zelo radi igrico, ki smo jo poimenovali BUM. Igra se tako:

Na palčke ali kartončke zapišemo različne zloge, besede ali povedi. Na vsakih 5 palčk naredimo 1 palčko BUM – sličica ali napis. Učenci žrebajo palčke iz lončka. Če dobijo palčko z besedo, ki jo pravilno preberejo, palčko obdržijo. Cilj je zbrati čim več besed. Vendar pozor! Če izžrebaš palčko BUM, moraš v lonček vrniti vse svoje palčke.

Poskusite tudi vi!

 

 

Še nekaj fotografij dejavnosti:

Pripravili: Sara Sagadin in Tjaša Tavčar