Objavljeno:
Kdaj: Center Janeza Levca Ljubljana
DogodkiFotografijeNovice

Več športa, več vključevanja: Okrogla miza na temo pomembnosti vadbe za osebe s posebnimi potrebami


V petek, 16. februarja 2024, smo organizirali mednarodni dogodek z naslovom “Več športa, več vključevanja”: okrogla miza o pomembnosti vadbe za osebe s posebnimi potrebami. Dogodka so se udeležili številni strokovnjaki s področja športa, pedagogike in psihologije, trenerji, učitelji in starši.

Prvi del dogodka je vključeval predstavitev dveh projektov iz programa Erasmus +, ki se počasi zaključujeta. Najprej je ekipa, ki je sodelovala pri projektu “Več športa za osebe s posebnimi potrebami”, predstavila potek projekta in njegove ugotovitve. Cilj projekta je bil zagotoviti več športnih možnosti osebam s posebnimi potrebami, še posebej otrokom z avtizmom, zmerno do težko motnjo v duševnem razvoju in kombiniranimi motnjami. V vsaki državi partnerice (Slovenija – Društvo za kulturo inkluzije in Srbija – Športni klub Singidunum) so izvedli meritve gibalnih sposobnosti ter predstavili njihove ugotovitve in rezultate. Kot rezultat je bil razvit odličen priročnik, ki je v pomoč številnim strokovnjakom, trenerjem, učiteljem in staršem, ki delajo ali živijo s posamezniki s posebnimi potrebami. Priročnik je napisan v treh jezikih – slovenščini, srbščini in angleščini ter vključuje teoretične osnove o pomembnosti in vplivih vadbe, predvsem pa izkušnje, pridobljene med izvedbo meritev gibalnih sposobnosti.

Drugi projekt se imenuje »Vključi me« in naslavlja potrebe strokovnjakov v športu, kot so športni trenerji, vodstvo klubov ter starši in športniki, s poudarkom na izmenjavi izkušenj in uresničevanju koncepta vključevanja oseb s posebnimi potrebami v redne športne klube. V projektu sodelujemo s partnerji iz treh držav (Slovenija – Društvo za kulturo inkluzije, Italija – Plavalni klub Enna Nuoto Murgano in Grčija – Športno društvo Asterias). Preko projekta smo uspeli vključiti 5-10 oseb s posebnimi potrebami, ki so člani naših organizacij, na 5 treningov v rednih športnih klubih. Poleg tega so morali tudi redni športni klubi (trenerji, vodstvo, pomožno osebje), sovrstniki oz. športniki v rednih športnih klubih in starši športnikov s posebnimi potrebami rešiti vprašalnike pred začetkom in po koncu petih treningov. Rezultate vprašalnikov smo predstavili na dogodku. Kot odličen dosežek projekta smo uspeli vključiti tri otroke/mladostnike s posebnimi potrebami v redne športne klube. Julija in Matic še vedno obiskujeta splošno vadbo v trampolin parku Woop, medtem ko Luka nadaljuje z obiskovanjem judo treningov. Pripravili smo tudi kratek video, v katerem Julija, Matic, Luka ter njihovi starši govorijo o izkušnji vključevanja v redne športne klube. S tem smo občinstvu najbolj nazorno približali izkušnjo, pridobljeno skozi projekt.

V drugem delu dogodka smo gostili okroglo mizo na temo pomembnosti vadbe za osebe s posebnimi potrebami. Za uvod v okroglo mizo sta se nam preko povezave Zoom pridružila dva mednarodna strokovnjaka – Marko Brusač, mag. kin., mag. fiziot., zaposlen v Centru za avtizem Rijeka, kjer izvaja telesno-zdravstvene aktivnosti, ter prof. dr. Maniu Dragos Adrian, fizioterapevt in predavatelj na Univerzi v Romuniji. Marko Brusač je osvetlil pomen spremljanja telesnih dimenzij in gibalnih sposobnosti pri otrocih s posebnimi potrebami, medtem ko je prof. dr. Maniu Dragos Adrian delil svoje razmišljanje in izkušnje o inkluziji otrok s posebnimi potrebami v šport. Opisal je, kako določeni športi (plavanje, plezanje, jahanje) in tabori v Romuniji omogočajo vključevanje otrok s posebnimi potrebami, hkrati pa je poudaril, da je lahko tudi umetnost, poleg športa, odlično sredstvo za inkluzijo.

Nato so sledila vprašanja za trenerje, starše, mentorje in učitelje, ki so sodelovali v projektih “Več športa za osebe s posebnimi potrebami” in “Vključi me”. Delili so svoje izkušnje o vključevanju otrok v redne treninge ter težavah, s katerimi so se soočali, kako so potekale meritve gibalnih sposobnosti in na kakšen način je bilo potrebno motivirati otroke, kakšne so pridobitve z udeležbo na mednarodnih sodelovanjih in projektih, in podobno.

Na koncu je sledila diskusija s strani slovenskih strokovnjakov. Sodelovali so: dr. Katja Jeznik z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Tjaša Filipčič z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Matej Rovšek, ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana, Snežana Radisavljević Janić z Fakultete za šport in telesno vzgojo Univerze v Beogradu, Rok Prusnik, profesor športne vzgoje na Centru Janeza Levca Ljubljana, OE Levstikov trg, Nika Šuc, profesorica športne vzgoje in specialistka za rehabilitacijo na Centru Janeza Levca, OE Jarše, Tina Jeromen, diplomirana psihologinja in predsednica Športnega društva Riba, ter Natalia Lončar, vodja programa Specialni telovad v Društvu za kulturo inkluzije.

Skupno so se strinjali, da je vadba izjemno pomembna tako za osebe s posebnimi potrebami kot tudi za tiste iz redne populacije. Vadba pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje ter ima velik vpliv na socializacijo. Ugotovili smo, da je vključevanje oseb s posebnimi potrebami v šport nujno, saj se na tak način najlažje vključijo, poleg tega pa jih tudi vrstniki lažje sprejmejo. Razpravljali smo o tem, kako bi v prihodnosti lahko rešili težave vključevanja oseb s posebnimi potrebami v redne športne klube – predvsem s strani rednih športnih klubov, da bi bili bolj naklonjeni inkluziji. Hkrati pa bi s tem omogočili tudi osebam s posebnimi potrebami, da se lahko preizkusijo v novih, drugačnih športih.

Skupaj z vsemi obiskovalci okrogle mize smo ugotovili, da so potrebne spremembe tudi na sistemski ravni. Konkretno pri izobraževanju trenetjev in športnih pedagogov, ter financiranju klubov. Potrebno je predstaviti možnosti dela z osebami s posebnimi potrebami širši populaciji in jih podpreti pri premagovanju strahu pri delu z njimi.

Dogodek je bil izredno uspešen z vidika spodbujanja ozaveščenosti o pomembnosti vključevanja oseb s posebnimi potrebami v športno dejavnost ter izmenjave dragocenih izkušenj in informacij med strokovnjaki. Prav tako je prispeval k oblikovanju smernic za prihodnje projekte in pobude, namenjene spodbujanju inkluzije v športu ter omogočil konstruktivno razpravo o potrebnih prilagoditvah in izzivih pri vključevanju posameznikov s posebnimi potrebami v redne športne klube.

Ajda Kolman, 21. 2. 2024