CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA JE USTANOVA, KI JO SESTAVLJAJO:

  • TRI ŠOLE – OŠPP LEVSTIKOV TRG, OŠPP DEČKOVA IN OVI JARŠE
  • DOM
  • IZOBRAŽEVALNI CENTER PIKA
  • ODDELEK ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI
  • ODDELEK ZA PROJEKTNE DEJAVNOSTI

UČENCI SE V NAŠIH ŠOLAH UČIJO PO PRILAGOJENIH PROGRAMIH. VSAK UČENEC IMA TUDI POSEBEN PROGRAM, KI MU PRAVIMO INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM. TA JE PRILAGOJEN POTREBAM IN ZMOŽNOSTIM  VSAKEGA UČENCA POSEBEJ. ŽELIMO SI, DA PRI OBLIKOVANJU CILJEV V INDIVIDUALIZIRANEMU PROGRAMU, SODELUJEJO TUDI STARŠI IN MLADOSTNIKI SAMI.

UČENCI V ŠOLAH IN DOMU SE UČIJO PO TREH PRILAGOJENIH PROGRAMIH:

PRILAGOJEN PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM VSEBUJE PRILAGOJENE, PRAVILOMA MANJ ZAHTEVNE UČNE CILJE, KOT REDNI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE. POLEG PROGRAMA IZVAJAMO TUDI DEJAVNOSTI S KATERIMI UČENCI KREPIJO VEŠČINE POTREBNE ZA SAMOSTOJNOST IN TRAJNO ZAPOSLITEV.

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA VSEBUJE UČNE CILJE, KI SO NARAVNANI K ČIM VEČJI SAMOSTOJNOSTI V ŽIVLJENJU IN ZAPOSLITVI. TUDI TA PROGRAM VSEBUJE VELIKO CILJEV, KI SO POVEZANI Z ZNANJI, KOT JE BRANJE, PISANJE, SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE.

VZGOJNI PROGRAM DOMOV ZA UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI JE NAMENJEN UČENCEM, KI OBISKUJE ŠOLE CENTRA JANEZA LEVCA LJUBLJANA ALI POKLICNE ŠOLE IN ZARADI ODDALJENOSTI OD DOMA ALI DRUGIH RAZLOGOV NE MOREJO BIVATI DOMA. DOM JE ODPRT OD NEDELJE ZVEČER DO PETKA POPOLDNE.

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIKA JE NAMENJEN DODATNEMU STROKOVNEMU IZPOPOLNJEVANJU UČITELJEM IN VZGOJITELJEV, KI POUČUJEJO OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI TER NJIHOVIM STARŠEM.

UČITELJI IZ ODDELKA ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI IZVAJAJO POMOČ IN PODPORO OTROKOM V VRTCIH IN UČENCEV V REDNIH ŠOLAH.

ODDELEK ZA PROJEKTNE DEJAVNOSTI  PODPIRA DODATNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAMO V NAŠIH ŠOLAH IN DOMU.

NAŠA USMERITEV JE, DA SE VSAK UČENEC UČI TAKIH VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN, KI MU OMOGOČAJO KAR NAJBOLJE RAZVITI SPOSOBNOSTI, DA MU BODO SLUŽILE ZA USPEŠNO ŽIVLJENJE IN ZAPOSLITEV. Z NAMENOM, DA SE UČITELJI PRI POUKU LAHKO POSVETIJO VSAKEMU UČENCU POSEBEJ, JE ŠTEVILO UČENCEV V RAZREDIH MANJŠE, KOT V REDNIH OSNOVNIH ŠOLAH, UČITELJI PA ZNAJO UČITI NA  RAZUMLJIV NAČIN. UČENCEM SO NA VOLJO TUDI DRUGI STROKOVNJAKI: SOCIALNI DELAVEC, PSIHOLOG, LOGOPED, FIZIOTERAPEVT IN OTROŠKI PSIHIATER.

IN KAKO SE POČUTIJO UČENCI V NAŠI ŠOLI? VEČINA JIH PRAVI, DA JE TU ZELO DOBRO, MNOGI CELO, DA JE NA TEJ ŠOLI ODLIČNO. ZAKAJ? KER SO PRIJAZNE UČITELJICE, SNOV JE LAŽJA, PA ŠE VELIKO ZANIMIVIH DEJAVNOSTI SE DOGAJA.