ŠOLA MEDKULTURNEGA SODELOVANJA

Tabor je namenjen učencem posebnega programa vzgoje in izobraževanja. V projekt so vključeni vsi učenci v okviru njihovih sposobnosti. Tabor bo potekal na kmetiji pod posebnimi pogoji, ki jo uporabljajo ustanove v okviru ŠOSO Novi Sad. Učenci bodo s pomočjo partnerske organizacije spoznavali njihove zaposlitvene možnosti, se aktivno aktivnosti, ki jih njihovi varovanci izvajajo na kmetiji, obiskali bodo bivalne enote, sodelovali pri športnih dejavnostih (specialna olimpiada, plavanje …), se udeležili raznih terapevtskih delavnic, ki jih partnerska inštitucija nudi (hipoterapija, solne kopeli …), ob pomoči spremljevalcev pa bodo tudi sami pripravljali dnevne obroke, skrbeli za prostor v katerem bodo bivali, raziskovali lokalne znamenitosti, se seznanili z lokalno kulinariko in običaji.

LIKOVNI VIKEND

Projekt je zasnovan na ideji, da mladostniki vikend, ki ga preživijo v domu, popestrijo z likovnim ustvarjanjem na temo Ljubljane. Mladostniki so preko vikenda pogosto prepuščeni sami sebi in njihov prosti čas je velikokrat osiromašen. So ujetniki sodobne družbe, ki jim ponuja veliko, da pa zelo malo. Naš projekt predstavlja alternativo takšnemu preživljanju prostega časa, ki jim na zelo preprost in enostaven način pokaže drugačen svet in jim omogoči, da se preko ustvarjalnosti spet soočijo z realnostjo in spoznajo svoje kvalitete. Program temelji na likovnem ustvarjanju, zato smo k projektu povabili tudi likovne pedagoge – prostovoljce, ki samemu projektu dajejo še dodatno dimenzijo, kajti našim mladostnikom ponudijo spet novo in svežo energijo. Poleg likovnega dela je zelo pomemben tudi nadvse pester in zanimiv spremljevalni program. Mladostnikom omogoči, da je njihovo bivanje v domu bolj sproščeno in da se ne ponavljajo dejavnosti, ki jih opravljamo že pri našem vzgojnem delu. Doseči skušamo sproščeno vzdušje, da se naši mladostniki ves čas počutijo dobro, predvsem pa sprejeto in koristno. V nedeljo zvečer pripravimo razstavo vseh slik in naši mladostniki komaj čakajo na ponedeljek, ko bodo njihova dela videli tudi vsi ostali.

NARAVA NAS ŽIVI

Projekt »narava nas živi« je namenjen mladostnikom v posebnem programu. Z njim jih želimo ozaveščati o odgovornem ravnanju z naravo. Spoznali bodo ekološki način pridelovanja hrane, raziskovali, kako se ob neodgovornem ravnanju onesnažuje narava in tako posredno tudi slabša okus in kvaliteta človekove prehrane. Projekt poteka od spomladi do jeseni. Mesečno bodo obiskovali bližnje kmetije, kjer se bodo seznanjali z vzgojo zelenjave in rejo živine. Na taboru ob Krki bodo spoznavali pomen sobivanja človeka z naravo tako za ljudi kot za živali. Na kmetiji bodo pomagali pri kmečkih opravilih, kot so paša, čiščenje hleva, krmljenje živali, košnja travnika, delo na njivi … Raziskovali bodo tudi učinke čistil na rastline in vodne živali. Skupaj z ribičem bodo ugotavljali, kako onesnaženje voda vpliva na živali v vodi predvsem na ribe in skupaj iskali možnosti kako lahko sami pripomorejo k manjšemu onesnaževanju voda. Izdelali bodo ekološko čistilo za pomivanje posode, milo in zobno pasto, katere bodo uporabljali na taboru. Spoznali bodo kako lahko čistimo posodo in stanovanje z naravnimi čistili kot so kis, soda bikarbona, pesek, bukov pepel …

POČITNIŠKO VARSTVO – POLETJE

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Center Janeza Levca Ljubljana, so po ugotovitvah pedagogov, ki sodeluje s starši in učenci, v času počitnic večinoma prepuščeni sebi, ulici ali zgolj varstvu sorodnikov, ki pa večkrat niso usposobljeni, da bi aktivno zaposlili otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. Vzroki za takšno preživljanje počitniških dni so različni, kot na primer slabe socialne razmere, zdravstvene težave, ki narekujejo posebno obravnavo in skrb, razvojne posebnosti, ki onemogočajo spontano vključevanje v igro z vrstniki. Otroci in mladostniki potrebujejo družbo vrstnikov, saj se tako učijo sodelovanja, vodenja, prilagajanja, enakopravnosti, pridobivajo nove norme, vrednote, prepričanja. V začetku šolskega leta so pogosto povedali, da so veseli, da je konec počitnic, ker jim je bilo dolgčas. Zaradi tega že nekaj let uspešno izvajamo projekt Počitniško varstvo, s katerim učencem ponudimo aktiven in produktiven vikend, ki vzpodbudi telesni, psihični in socialni razvoj otroka s posebnimi potrebami. Le tako lahko zmanjšamo negativne vplive ulice, pripravimo učence na začetek šolskega leta, pomagamo staršem v skrbi za njihove otroke v času, ko so v službi, otroke in mladostnike učimo novih znanj, izkušenj. S številnimi vodenimi aktivnostmi razvijamo: sodelovanje in pomoč drugim, občutek zadovoljstva in uspešnosti, interese, ustvarjalnost, zaznavanja, telesno moč, funkcije in kondicijo, orientacijo (časovno, prostorsko), komunikacijo v novih situacijah (na pohodu, v bazenu), odzivanje na nove življenjske izkušnje.

POČITNIŠKO VARSTVO – ZIMA

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Center Janeza Levca Ljubljana, so po ugotovitvah pedagogov, ki sodeluje s starši in učenci, v času počitnic večinoma prepuščeni sebi, ulici ali zgolj varstvu sorodnikov, ki pa večkrat niso usposobljeni, da bi aktivno zaposlili otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. Vzroki za takšno preživljanje počitniških dni so različni, kot na primer slabe socialne razmere, zdravstvene težave, ki narekujejo posebno obravnavo in skrb, razvojne posebnosti, ki onemogočajo spontano vključevanje v igro z vrstniki. Otroci in mladostniki potrebujejo družbo vrstnikov, saj se tako učijo sodelovanja, vodenja, prilagajanja, enakopravnosti, pridobivajo nove norme, vrednote, prepričanja. V začetku šolskega leta so pogosto povedali, da so veseli, da je konec počitnic, ker jim je bilo dolgčas. Zaradi tega že nekaj let uspešno izvajamo projekt Počitniško varstvo, s katerim učencem ponudimo aktiven in produktiven vikend, ki vzpodbudi telesni, psihični in socialni razvoj otroka s posebnimi potrebami. Le tako lahko zmanjšamo negativne vplive ulice, pripravimo učence na začetek šolskega leta, pomagamo staršem v skrbi za njihove otroke v času, ko so v službi, otroke in mladostnike učimo novih znanj, izkušenj. S številnimi vodenimi aktivnostmi razvijamo: sodelovanje in pomoč drugim, občutek zadovoljstva in uspešnosti, interese, ustvarjalnost, zaznavanja, telesno moč, funkcije in kondicijo, orientacijo (časovno, prostorsko), komunikacijo v novih situacijah (na pohodu, v bazenu), odzivanje na nove življenjske izkušnje.

MEDNARODNI FESTIVAL »IGRAJ SE Z MANO«

Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano« obsega dogodke, kot so: Mednarodni festival »Igraj se z mano«, Bodi umetnik »Igraj se z mano« (vključuje mednarodni likovni natečaj, kulturno-likovni dogodek in potujoče razstave), Bodi športnik – Mednarodni športno-družabni dogodek, Bodi popotnik. Dogodki festivalskega leta so posvečeni otrokom in mladostnikom s poudarkom na otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami oziroma na tistih, ki so drugačni tudi zato, ker sami ali starši prihajajo iz drugega kulturnega okolja. Družba je zaradi nepoznavanja dotičnih socialnih skupin še vedno prežeta s stereotipi in predsodki, ki ljudi s posebnimi potrebami prikazujejo kot nesposobne, drugačne. Dogodki so namenjeni druženju vseh ljudi, ne glede na starost, izobrazbo, socialne in kulturne specifike. Izpostaviti želimo njihove kvalitete in jim omogočiti enakovredno vključevanje v družbeno dogajanje. Preko neposrednega druženja in povezovanja odpiramo vrata razumevajoči in bolj strpni družbi prihodnosti.