Objavljeno: Enota: Oddelek za projektne dejavnosti
Novice

Ustvarjanje inkluzivnih šolskih okolij


Naš center sodeluje v Erasmus+ projektu (sodelovalna partnerstva) s srbsko in makedonsko sorodno šolo (staro, veliko, izkušeno) in vse tri institucije delimo željo, da bi pripravile kar se da praktično in uporabno orodje, s katerim bi šole v vseh treh državah (pa tudi širše) merile svoj indeks inkluzivnosti. V ta namen smo pripravili vprašalnike, s katerimi bomo najprej vse tri šole testirale sebe, potem pa še druge šole. Poleg inovativnega vprašalnika (za katerega je interes izkazal tudi Zavod RS za šolstvo), bomo izvedli tudi fokusne skupine ter intervjuje in na ta način dobili vpogled z vseh relevantnih deležnikov (starši, učenci, strokovno osebje in vodstvo šole). Druga faza projekta bo namenjena pripravi priročnika, ki bo v pomoč in podporo institucijam, ki se bodo želele evalvirati na področju inkluzivnosti. Utrinke z zadnjega srečanja partnerjev smo delili tudi na FB, sicer pa bodo rezultati projekta objavljeni na naši spletni strani.