Festivalsko leto “Igraj se z mano”

 • Festivali “Igraj se z mano”
 • Bodi umetnik
 • Bodi športnik
 • Bodi popotnik
 • Festivali “Igraj se z mano” v tujini
 • Okrogla miza ob 10. obletnici med. festivala ISZM: “Od festivala do inkluzivne zgodbe – kdo je na poti?”

Razvoj podpornih storitev Centra Janeza Levca Ljubljana – JR Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam – ESS

Center Janeza Levca Ljubljana je bil na JR »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbran za izvajanje storitev strokovnega centra za Osrednjeslovensko regijo.
Izvajanje operacije vseskozi spremlja zunanja evalvatorka; njeni izsledki nam bodo v pomoč pri sprotnem prilagajanju in izboljševanju ponujenih storitev.

Več o projektu na tej povezavi.

JR Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje – Konzorcijski partner, (IRIS)

Center Janeza Levca Ljubljana sodeluje kot partner prijaviteljem – Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in svetovanje za slepe in slabovidne.
Cilji projekta so vezani socialno vključevanje oseb s PP in sicer se nanašajo na dve področji:

 1. Delovno usposabljanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v Hostlu pri Janezu
 2. Delovno usposabljanje učencev z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju na odprtih trgih dela

Več o projektu na tej povezavi

Z roko v roki poMOČ

Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.

Katalog izobraževanj za šol. leto 2018/2019

Več o projektu na tej povezavi

Projekti, ki jih sofinancira MOL

Erasmus+

 • Stepping into somebody else’s shoes 2016 – Movit
 • Include yourself, include the others 2016 – Movit
 • Cherry on the cake (Črna Gora) 2016 – Movit
 • Sport can be inclusive tool for refugees (FIN) 2016 – Movit
 • Mobility taster of inclusion (FIN) 2016 – Movit
 • The name of the game: inclusion – Movit
 • Inclusion through performance – Movit
 • The name of the game: inclusion – Movit
 • Predstavitev Festivala ISZM na medsektorskem posvetu na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo: “Ključ do vključenosti” (MVA – Erasmus+)

Norveški sklad

 • Študijski obisk skupine z Islandije v Sloveniji (Klettaskoli) 4.10.-8.10.2016
 • Študijski obisk na Norveškem (partnerstvo s Helle skole) 20.4.-23.4.2016
 • Projekt »Inkluzija skozi šolski sistem, šolsko kulturo in prakso«, Islandija (partnerstvo z Bruarskoli) 18.1.-22.1.2016
 • Študijski obisk na Islandiji (partnerstvo s Klettaskoli) 6.1.-9.1.2016
 • »Igraj se z mano« potuje po Evropi (‘Play with me’ across Europe) 2015
 • Inkluzija kot temelj šolske kulture (Inclusion as a foundation of school culture) 2014/15

Zavod RS za zaposlovanje

 • Javna dela 2017
 • Javna dela 2016
 • Usposabljanje na delovnem mestu 2016

Zavod RS za šolstvo

 • 2017
 • 2016

Drugi projekti

 • Večgeneracijski center – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Parada učenja – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Vseživljenjsko učenje – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Strokovna ekskurzija – ŠOSO Milan Petrović (Novi Sad, Srbija)
 • Konferenca ME TOO (predavanje)
 • Konferenca JAK (predavanje)
 • Konferenca: Zaključna mednoradna NFM (Bukarešta, Romunija)