MEDNARODNO FESTIVALSKO LETO “IGRAJ SE Z MANO”

Že 18 let zapored Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije izvajata festivalsko leto, katerega glavni dogodki so:

– mednarodni inkluzivni festival Igraj se z mano (maja meseca), poln glasbenih in plesnih nastopov, interaktivnih delavnic, družabnih iger, pripovedovanja zgodb in animacijskih točk,

– mednarodni inkluzivni likovni natečaj, inkluzivna otvoritvena razstava in potujoče razstave prejetih likovnih del Bodi umetnik – Igraj se z mano in

– mednarodni inkluzivni športno družabni dogodek Bodi športnik – Igraj se z mano (23. 9. – slovenski dan športa in v okviru evropskega tedna športa).

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

 

Dogajanje poteka tudi na Igraj se z mano Facebook, Instagram, Youtube in TikTok

*Posnetki in predvajanja v živo so last in odgovornost avtorjev, dovoljujejo pa organizatorjema Mednarodnega festivala Igraj se z mano v brezplačno predvajanje in razpolaganje s posnetkom za namene promocije inkluzivne kulture.

 

ERASMUS+ PROJEKTI

Projekt mala partnerstva – MILJA za inkluzijo 

Projekt je namenjen primarno OVI programu, njegovem osebju in učencem. Spremembe načrtujemo doseči s pomočjo skrbno pripravljenih in kakovostno izvedenih recipročnih mobilnosti tako osebja kot učencev, na podlagi katerih bo možna medsebojna primerjava, rast in razvoj tako na osebni ravni kot na ravni partnerjev – preko številnih aktivnosti se bosta primerjala kurikula obeh držav, naredila se bo primerjalna analiza, izluščile najboljše metode, prakse in pristopi ter okrepilo samo partnerstvo in obenem postavili temelji in kapacitete na nadaljnje mednarodne zgodbe.

Konkretni rezultat našega partnerstva je bilo 6 recipročnih izmenjav, osebja in učencev s posebnimi potrebami kar pomeni, da smo primarne cilje ne le dosegli, ampak presegli. V izmenjave smo namreč vključili več učiteljev in učencev, vsega skupaj 58 udeležencev.

Utrinke z izmenjav in okroglih miz delimo v galerijah: maj 2022, oktober 2022, marec 2023, april 2023, september 2023, oktober 2023

Obe okrogli mizi sta potekali vzporedno z inkluzivnim festivalom v dotični državi.V Sloveniji je bila izvedena v okviru mednarodnega inkluzivnega športnega dogodka Bodi športnik – Igraj se z mano, v Novem Sadu pa v okviru njihove inkluzivne likovne akademije, ki je del tradicionalnega tedna otroka.

Projekt smo zaključili s spletnim dogodkom, ki je potekal preko spletne aplikacije Zoom in FB v živo, poleg tega zagotavljamo trajnost v spletni publikaciji, ki je na voljo v 3 jezikih (slovenska verzija, angleška verzija in srbska verzija). V njej smo zbrali, vtise, opažanja, spoznanja pa tudi novo pridobljena znanja in izkušnje tako učiteljev, kot učencev.

Projekt je nedvomno prinesel veliko pozitivnih učinkov, še posebej na učence, ki so sodelovali v izmenjavah – ti pričajo o večji samostojnosti, novih komunikacijskih veščinah, zmožnostih prilagajanja, sodelovanja, skrbi zase in za druge. Tekom izmenjav se je zgodilo veliko nepričakovanih pozitivnih pripetljajev – npr. molčeča učenka je na izmenjavi veliko govorila, se družila, sodelovala, učenec, ki je imel vedenjske težave, je spoštoval pravila, upošteval dogovore, nesebično pomagal ipd.

Učitelji so spoznali konkretne načine in metode dela, izzive, s katerimi se sooča posamezna šola, imeli so možnost spoznati sistem in ga primerjati, videti njegove dobre in šibke plati. Večino spoznanj so delili na okrogli mizi, na zaključnem spletnem dogodku, predvsem pa v publikaciji.

Kot dodatni del projekta je bila izvedena tudi kratka aplikativna naloga, v kateri smo z vprašalnikom primerjali strahove in izzive učiteljev spremljevalcev pred in po izvedeni mobilnosti učencev s posebnimi potrebami. Dokument, ki predstavlja obenem tudi zaključno aplikativno nalogo v okviru pedagoško – andragoškega izobbraževanja, z veseljem delimo z vami.

 

 

Projekt sodelovalna partnerstva – Ustvarjanje inkluzivnih šolskih okolij.                 

Osnovni podatki o projektu:

Sofinanciranje s strani programa Erasmus+ je 120.000,00€.

Projekt traja od  1.9.2022 do 30.6. 2025.

Poleg CJL sta v njem kot partnerja ŠOSO Milan Petrović iz Srbije ter Šola dr. Zlatan Sremec iz S. Makedonije.

Koordinatorja projekta sta: Boštjan Kotnik (bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si) in Marja Medved (marja.medved@centerjanezalevca.si).

Namen projekta:

Skupaj s partnerjema bomo pripravili samo-evalvacijski vprašalnik ter priročnik, ki bosta služila kot praktični orodji za podporo strokovnem osebju, vodstvom izbranim šol, ki bodo šle skozi proces samo-evalvacije, kasnejšega usposabljanja in bodo prve prejele priročnik kot praktično orodje na poti k inkluziji v izobraževanju, ki ga izvajajo. Ostalim institucijam bosta na voljo kasneje, za njih bodo nastale tudi 3 okrogle mize, kamor bodo vabljeni tudi ostali deležniki.

Konkretna rezultata projekta bosta samo-evalvacijski vprašalnik in priročnik, ki bosta nastala v vseh jezikih partnerstva, pa tudi v albanskem in angleškem jeziku. Poleg njiju načrtujemo v okviru projekta usposabljanja 15 institucij, ki bodo šle skozi proces samoevalvacije. Za širšo diseminacijo rezultatov in učinkov projekta, načrtujemo 3 dogodke v vseh partnerskih državah, na katere bomo vabili vse relevantne deležnike in pri katerih nameravamo dati vlogo tudi učencem s posebnimi potrebami.

 

 

Projekt učne mobilnosti posameznikov– Naravne poti učenja in poučevanja

 

Osnovni podatki o projektu: Projekt traja od 6. 6. 2022 do 5.12. 2023. Sofinanciranje s strani programa Erasmus+ je 32.810,00 €, partner je turška organizacija CEKDEV. Koordinatorka projekta je Blanka Delalut (blanka.delalut@centerjanezalevca.si)

Namen projekta:

S projektom želimo izbranim 5 učiteljem (po možnosti z vseh enot) zagotoviti usposabljanje na temo inkluzivnega učenja, s katerim bodo tako potrdili lastna znanja, prakse, metode in izkušnje, jih delili s kolegi iz tujine, kot tudi imeli priliko, da evalvirajo svoj dosedanji način dela, identificirajo svoje močne in šibke elemente ter določijo plan izboljšav za prihodnje.

Učenci bodo izvedli prav tako tedensko mobilnost, pri čemer bodo 18 učencev spremljali 3 učitelji, spremljevalci, ki jih dobro poznajo. Ti se bodo osredotočali na naravne načine učenja, obenem pa bodo krepili svoja jezikovna, medkulturna znanja, medsebojno povezanost, sodelovanje, samozavest…

Pred njihovo mobilnostjo načrtujemo tudi pripravljalni obisk učiteljic.

Naravne poti učenja in poučevanja

Projekt, ki smo ga izvajali skupaj s turško partnersko organizacijo CEKDEV, je potekal v Antaliji in njeni okolici. Tekom dveh let smo izvedli dve skupinski izmenjavi naši učencev, iz enote Dečkova in Levstikov trg. Obe skupini sta se v Turčiji srečali z vrstniki, spoznali turški sistem šolanja, izvajali številne skupne aktivnosti, obenem pa imeli tudi nekaj prostega časa za raziskovanje okolice.

Učenci so veliko pridobili na samostojnosti, skrbi zase in drugega, se naučili prilagajati, sodelovati, pa tudi reševati stiske in težave. Za marsikoga je bila to prva pot z letalom, daleč stran od doma, varnega in poznanega. V Turčiji so spoznavali drugačne običaje, hrano, se naučili osnov jezika, odkrivali podobnosti pa tudi razlike med nami in njimi. Domov so se vrnili polni vtisov, ki so jih z veseljem, navdušenjem in motivacijo delili z vrstniki. Utrinke izmenjave učencev Levstikovega trga, ki je potekala marca 2023 najdete tudi v galeriji, ki jo delimo z vami, slike z novembrske izmenjave učencev enote Dečkova pa na tej povezavi. Pri mobilnosti učencev je bil cilj projekta predvsem, da jim nudimo nepozabno mednarodno izkušnjo in prepričani smo, da nam je to tudi uspelo.

Del projekta se je nanašal tudi na strokovno usposabljanje učiteljev in svetovalcev naše šole in tako smo tudi ta del izvedli skupaj s turško organizacijo, ki nas je gostila teden dni. Tema usposabljanja je bilo inkluzivno izobraževanje. Tekom 5 dnevnega usposabljanja so tako udeleženke spoznavale turške metode dela, njihove materiale, ki jih pri tem uporabljajo, delile svoja znanja in izkušnje ter dobile veliko novih idej za svoje delo. Deležne so bile tudi obiskov šole in rehabilitacijskega centra v Antaliji, kjer izobražujejo osebe s posebnimi potrebami in na ta način dobile dragocene vpoglede v samo delovanje institucije, opremljenost, kader, učence ter izzive, s katerimi se srečujejo v praksi. Utrinke z izmenjave delimo v galeriji.

Cilj in namen usposabljanja strokovnega osebja je bil, da naši udeleženci spoznajo turški sistem inkluzivnega izobraževanja, dobijo vpoglede v njihove prakse, pristope in metode dela, pa tudi da izmenjujejo lastna znanja, izkušnje in izzive. Tekom tedna smo uspeli vse to realizirati, obenem pa je bil to dragocen čas, da so se tudi udeleženke med seboj bolje spoznale, delile izkušnje, se povezale in zgradile pomembne temelje tudi za naprej. Turški partner je prijazno delil tudi gradivo, ki ga je uporabil na našem usposabljanju, ki vsebuje številne koristne informacije, predloge in aktivnosti za večje vključevanje.

 

 

 

Specialni Zdravko

 

PRIJAVITELJ PROJEKTA: Društvo za kulturo inkluzije, PARTNERJI PRI PROJEKTU: Center Janeza Levca Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: 2022 – 2025

Dostop do brošure Specialni Zdravko

Program Specialni Zdravko je uspešno prijavljen projekt v okviru Sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2025, kar pomeni, da je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje.

Program naslavlja osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP), ki so v veliko primerih tudi socialno ogrožene skupine. Gre za otroke, mladostnike in odrasle z motnjo v duševnem razvoju, avtizmom ter pridruženimi motnjami, za katere je značilno, da se premalo gibajo in so pogosto nagnjeni k prekomerni telesni masi in nezdravem načinu prehranjevanja.

S programom želimo osebam s posebnimi potrebami na njim razumljiv način približati pomen zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti ter spremeniti njihove rutine. Poudarek bo na telesnih dejavnostih v naravi s ciljem po spoznavanju rekreativnih površin v lokalnem okolju ter nadaljnji uporabi le teh tudi po izvedenem programu. Udeležence bomo spodbujali k rednemu uživanju sadja in zelenjave, zajtrkov, spodbujali jih bomo, da bodo jedli več manjših obrokov v dnevu ipd. V okviru programa bomo naredili brošure, ki bodo pisane v lahko berljivi različici, saj ugotavljamo, da so sicer promocijske brošure pogosto pisane na njim manj razumljiv način. Ker gre za osebe, ki so pogosto nesamostojne in živijo v zavodih ali s starši/skrbniki, bomo na ta način ozaveščali tudi njihove skrbnike.

Aktivnosti programa:

– izvajanje praktičnih usposabljanj v vzgojno-izobraževalnih zavodih za organizatorje prehrane glede uporabe smernic zdravega prehranjevanja in podpornih orodij za načrtovanje in izvajanje organizirane prehrane;

– med-vrstniško spodbujanje otrok k pripravi in uživanju zdravih tradicionalnih jedi v vzgojno-izobraževalnem okolju, v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja ob upoštevanju preverjenih in učinkovitih pristopov;

– izboljševanje sestave živilskih izdelkov (z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja, sladil, nasičenih maščobnih kislin in soli ter povečevanjem vlaknin) ter promocija izdelkov z ugodno prehransko sestavo;

– inovativni načini spodbujanja telesne dejavnosti, namenjeni ranljivim skupinam otrok in/ali mladostnikov;

– spodbujanje aktivne mobilnosti kot zdravega načina prihoda v šolo in na delo;

– promocija telesne dejavnosti za zdravje na nacionalni ravni, ki vključuje aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti, Evropskega tedna športa v okviru Bodi športnika.

 

PROJEKTI, KI JIH SOFINANCIRA MOL (v letu 2024)

VARNI V LJUBLJANI

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Projekt Varni v Ljubljani je skupni projekt mladostnikov, ki so vključeni v Dom v okviru CJL in na novo ustanovljene skupine mladostnikov posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki se letos prvič šolajo na isti lokaciji in uporabljajo prostore Doma v dopoldanskem času. Nastal iz potrebe, da naše mladostnike odtrgamo iz virtualnega sveta računalnikov in zaslonov in jih

postavimo v življenje, kjer so ljudje v ospredju z svojimi zgodbami, izkušnjami in z svojimi vsakodnevnimi tegobami. Vključeni mladostniki obiskujejo tri različne nivoje izobraževanja. Skupno jim je, da od vrstnikov odstopajo zaradi motenj v duševnem razvoju in pridruženih motenj – avtizem, govorne in jezikovne motnje, težave v duševnem zdravju… Zaradi tega,

potrebujejo bolj intenzivno pomoč in podporo na področju socialnih odnosov – prepoznavanje vseh oblik medvrstniškega nasilja. Projekt je namenjen medvrstniškemu sodelovanju, razvijanju solidarnosti in zbliževanju, ter povezovanju ljudi v skrbi za druge. Naši mladostniki živijo v svetu, ki trenutno v ospredje postavlja individualnost in njihove potrebe, ter predvsem

spoznavajo svoje socialno okolje preko zaslonov – družbena omrežja, virtualni svet, ki njihova življenja kaže v drugačni luči, kot je v resnici. Zasvojeni so z uporabo različnih računalniških naprav, ki jim vsakodnevno zadostijo njihovo potrebo po socialnih stikih.

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

 

KUL MLADOSTNIK -> KUL ODRASLI

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

V projektu se bomo osredotočili na vedenjsko problematiko, ki je vsakodnevno prisotna v razredu. Učence bi želeli (s podporo drugih) naučiti sodelovanja, sobivanja in spoštovanja sebe in drugih, kvalitetnega preživljanja prostega časa, vključitve v širše socialno okolje na primernejše načine, kot to počnejo sedaj. Želimo si, da se projekt zdaj začne ter da z njim nadaljujemo vse dokler ti učenci ne končajo devetega razreda. Tako bi imeli tudi boljši vpogled v napredek, omogočili še drugim (učencem kot izvajalcem), da se priključijo, iskali neke druge/boljše rešitve.

Učenci se že zdaj poslužujejo neprimernih vedenj, vključujejo se v tveganja vedenja in hodijo po robu. Tudi na področju kajenja in uživanja prepovedanih substanc, zato ne vidimo boljšega načina, kot jih opolnomočiti in jim dati neko drugo videnje in možnosti v življenju. Mladim bomo omogočili učenje samokontrole v telovadnici, se povezali z Društvom za nenasilno komunikacijo, aktivnosti opravljali tudi v Domu starejših.

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

 

POLETNE POČITNIŠKE RADOSTI

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana, počitniško varstvo

Projekt »Poletne počitniške radosti” otrokom s posebnimi potrebami nudi konstruktiven, strokovno načrtovan in podprt program aktivnega preživljanja prostega časa v času poletnih počitnic. Naravnan je tako, da vzpodbuja socialni, psihični in telesni razvoj udeležencev. Tekom programa se prepletajo razne usmerjene dejavnosti (različne ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, obiski ustanov, priprava obrokov, animacija zunanjih izvajalcev ipd.) ter neusmerjene dejavnosti (igranje namiznih iger, prosta igra na igrišču, ples ipd.). Izvajalci so strokovni pedagoški in zdravstveni delavci ter ustrezno vodeni prostovoljci.

Zadnja leta ugotavljamo in pojasnjujemo, da je za popestritev dogajanja ter dvig kvalitete programa ključno sodelovanje z zunanjimi izvajalci (cirkus, vodna animacija, čarovnik, pravljičarka ipd.) Ta sodelovanja nameravamo ohraniti tudi letos. Zelo malo zunanjih ustanov namreč ponuja aktivnosti, prilagojene otrokom z motnjo v duševnem razvoju (MDR). Program bomo izvajali delno v enoti CJL v Jaršah, delno v enoti CJL za Bežigradom (Dečkova).

Naši učenci so sicer med poletnimi počitnicami v najboljšem primeru prepuščeni sorodnikom ali celo sorojencem, ki niso strokovno usposobljeni za njihovo aktivno animacijo. Starši enostavno nimajo na razpolago dovolj letnega dopusta. Zato so počitniške aktivnosti kot edina oblika počitniškega varstva ciljno namenjena otrokom z MDR na območju MOL, tako za učence kot njihove družine, ključnega pomena.

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

 

UČENJE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Program je namenjen otrokom in mladostnikom v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in je oblikovan kot enotedensko izkustveno učenje in življenje na vasi. V sklopu programa bodo udeleženci spoznali različne aktivnosti in zaposlitvene tehnike povezane z življenjem v ruralnem okolju, ki spodbujajo aktiven življenjski slog. Le aktivno preživet prosti čas lahko nadomesti pretirano uporabo mobilnega telefona in/ali računalnika, ki pogosto vodi v odvisnost, hkrati pa zagotavlja nadzor nad telesno težo posameznika. Velik poudarek bo na čim bolj samostojni pripravi zdravih obrokov iz lokalno pridelanih živil in gibanju v naravi. Udeleženci bodo tako samostojno pripravili zajtrk, kosilo in večerjo iz sestavin, ki jih lahko naberemo na vrtu (začimbe), jih najdemo v ozimnici (krompir, jabolka, marmelade …) ali jih pridobimo z nekaj truda (sveže mleko). Obiskali bodo kmetico, ki ima koze, ter ji pomagali pri čiščenju kozjega hleva, paši, negi in hranjenju. Spoznali bodo tudi vrtno orodje in delo na vrtu spomladi. Pripravili bodo

gredice in posadili fižol in solato ter posejali redkvico in ostale poljščine. V objemu mirnega vaškega okolja bodo udeleženci likovno ustvarjali z naravnimi materiali, pri čemer bodi črpali ideje iz okolja v katerem bodo bivali. Vsak dan bomo nekaj časa namenili tudi športnim aktivnostim in spoznavali možnosti, ki nam jih za gibanje ponuja narava – hoja po gozdnih poteh, plezanje na drevesa, hoja v hrib, nočni oz. večerni sprehod po vasi. Poseben poudarek bo na sproščanju v naravi, poslušanju zvokov

narave in primerjanju z zvokom mestnega vrveža. Uporaba mobilnega telefona in druge tehnologije ne bo dovoljena.

Projekt sofinancira MOL.