16. MEDNARODNI FESTIVAL »IGRAJ SE Z MANO«

Vabimo vas, da se nam že 16. leto zapored pridružite na Mednarodnem festivalu »Igraj se z mano«, ki ga organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. Festival bo potekal od 25. maja do 28. maja 2022.

Tudi letos vam obljubljamo pestro in zabavno programsko vsebino, ki se bo odvijala na Kongresnem trgu v Ljubljani. Naš program bo poln glasbenih in plesnih nastopov, interaktivnih delavnic, družabnih iger, pripovedovanja zgodb in animacijskih točk. Festival ustvarjamo skupaj s številnimi šolami, vrtci, ustanovami in društvi z otroki in mladostniki oziroma z vsemi ostalimi, mladimi po srcu.

Dogajanje bo potekalo tudi na spletnih platformah:

Sodelujete lahko kot šola, vrtec, zavod, društvo, družina ali kot posameznik. Vabilo lahko posredujete tudi družinam, s katerimi sodelujete.

Navodila glede sodelovanja in prijavnice najdete na spletni strani Igraj se z mano.

PRIJAVE

Prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite do 8. 5. 2022 tako, da izpolnite prijavnice, ki jih najdete na zgoraj navedeni povezavi.

*Posnetki in predvajanja v živo so last in odgovornost avtorjev, dovoljujejo pa organizatorjema Mednarodnega festivala Igraj se z mano v brezplačno predvajanje in razpolaganje s posnetkom za namene promocije inkluzivne kulture.

Drugi tekoči projekti:

Specialni Zdravko

PRIJAVITELJ PROJEKTA: Društvo za kulturo inkluzije, PARTNERJI PRI PROJEKTU: Center Janeza Levca Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: 2020 – 2022

Dostop do brošure Specialni Zdravko

Opis projekta:

Program Specialni Zdravko je uspešno prijavljen projekt v okviru Sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022, kar pomeni, da je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje.

Z aktivnostmi programa želimo izboljšati zdravje oseb s posebnimi potrebami, predvsem otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Gre za ciljno skupino, ki predstavlja kar 3% celotne populacije RS, na tem mestu pa posredno tudi njihove starše oz. skrbnike. Program smo zasnovali na podlagi večletnih izkušnjah dela z omenjeno populacijo in tesnem sodelovanju s Centrom Janeza Levca Ljubljana in Biotehniškem izobraževalnim centrom Ljubljana. Študije kažejo, da je omenjena populacija prav zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti ter slabih življenjskih navad še bolj podvržena k slabim prehranjevalnim navadam ter telesni neaktivnosti. Za njih  je značilno, da v mladosti razvijejo rutine (navade), ki se jih potem držijo celo življenje, zato je zelo pomembno, da so te navade privzgojene v slogu zdravega načina prehranjevanja in redne telesne aktivnosti.

Ugotavljamo, da ciljna populacija najpogosteje posega po hrani, ki je enostavna za pripravo in neuravnotežena ter visokokalorična, glede na energijsko porabo (topli sendviči, testenine, hrenovke,…). Povečana telesna teža in debelost pa sta posledici neuravnoteženosti med energijskim vnosom in porabo.

S programom želimo osebam s posebnimi potrebami na njim razumljiv način približati pomen zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti ter spremeniti njihove rutine. Poudarek bo na telesnih dejavnostih v naravi s ciljem po spoznavanju rekreativnih površin v lokalnem okolju ter nadaljnji uporabi le teh tudi po izvedenem programu. Udeležence bomo spodbujali k rednemu uživanju sadja in zelenjave, zajtrkov, spodbujali jih bomo, da bodo jedli več manjših obrokov v dnevu ipd. V okviru programa bomo naredili brošure, ki bodo pisane v lahko berljivi različici, saj ugotavljamo, da so sicer promocijske brošure pogosto pisane na njim manj razumljiv način. Ker gre za osebe, ki so pogosto nesamostojne in živijo v zavodih ali s starši/skrbniki, bomo na ta način ozaveščali tudi njihove skrbnike.

Z organiziranimi dogodki, s pomočjo partnerjev, bomo črpali praktična znanja o zdravem načinu prehranjevanja in delu z otroki s PP, mi pa jih bomo ozaveščali o redni telesni dejavnosti. Delavnice bodo zasnovane na pripravi zdravih obrokov, vključevale pa bodo tudi redne segmente telesne aktivnosti. Učili se bomo o uravnoteženi prehrani, skupaj se bomo odpravili v trgovino in na tržnico ter izbrali živila, spodbujali bomo udeležence, naj razdalje premagujejo peš ali s kolesom, pripravili bomo obroke ipd. V vse aktivnosti bodo redno vključeni prostovoljci.

Pomemben segment programa bo predstavljal promocijski del, ki ga bomo v okviru delavnic s predstavitvijo izvajali po osnovnih šolah s prilagojenim programom, varstveno – delovnih centrih in drugih specializiranih vzgojno-izobraževalnih institucijah, ki vključujejo ciljno populacijo po celi Sloveniji. Program bomo vključili v Mednarodno festivalsko leto Igraj se z mano, ki je namenjeno vključevanju oseb s PP. Otroci in mladi se v okviru festivalskih dogodkov družijo, izvajajo nastope ter se preizkušajo na različnih delavnicah, ki so v veliki meri športnega tipa. Ta program bomo vključili tudi v druge redne programe, ki jih v društvu že izvajamo. Promocijski dogodki “Specialni Zdravko” bodo predstavljali sklop delavnic, ki bodo zasnovane z namenom po ozaveščanju otrok in mladine s PP o zdravem načinu življenja.

Razvoj podpornih storitev Centra Janeza Levca Ljubljana – JR Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam – ESS

Center Janeza Levca Ljubljana je bil na JR »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbran za izvajanje storitev strokovnega centra za Osrednjeslovensko regijo.
Izvajanje operacije vseskozi spremlja zunanja evalvatorka; njeni izsledki nam bodo v pomoč pri sprotnem prilagajanju in izboljševanju ponujenih storitev.

Več o projektu na tej povezavi.

JR Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje – Konzorcijski partner, (IRIS)

Center Janeza Levca Ljubljana sodeluje kot partner prijaviteljem – Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in svetovanje za slepe in slabovidne.
Cilji projekta so vezani socialno vključevanje oseb s PP in sicer se nanašajo na dve področji:

 1. Delovno usposabljanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v Hostlu pri Janezu
 2. Delovno usposabljanje učencev z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju na odprtih trgih dela

Več o projektu na tej povezavi

Z roko v roki poMOČ

Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.

Katalog izobraževanj za šol. leto 2018/2019

Več o projektu na tej povezavi

Projekti, ki jih sofinancira MOL

Erasmus+

 • Stepping into somebody else’s shoes 2016 – Movit
 • Include yourself, include the others 2016 – Movit
 • Cherry on the cake (Črna Gora) 2016 – Movit
 • Sport can be inclusive tool for refugees (FIN) 2016 – Movit
 • Mobility taster of inclusion (FIN) 2016 – Movit
 • The name of the game: inclusion – Movit
 • Inclusion through performance – Movit
 • The name of the game: inclusion – Movit
 • Predstavitev Festivala ISZM na medsektorskem posvetu na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo: “Ključ do vključenosti” (MVA – Erasmus+)

Norveški sklad

 • Študijski obisk skupine z Islandije v Sloveniji (Klettaskoli) 4.10.-8.10.2016
 • Študijski obisk na Norveškem (partnerstvo s Helle skole) 20.4.-23.4.2016
 • Projekt »Inkluzija skozi šolski sistem, šolsko kulturo in prakso«, Islandija (partnerstvo z Bruarskoli) 18.1.-22.1.2016
 • Študijski obisk na Islandiji (partnerstvo s Klettaskoli) 6.1.-9.1.2016
 • »Igraj se z mano« potuje po Evropi (‘Play with me’ across Europe) 2015
 • Inkluzija kot temelj šolske kulture (Inclusion as a foundation of school culture) 2014/15

Zavod RS za zaposlovanje

 • Javna dela 2017
 • Javna dela 2016
 • Usposabljanje na delovnem mestu 2016

Zavod RS za šolstvo

 • 2017
 • 2016

Drugi projekti

 • Večgeneracijski center – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Parada učenja – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Vseživljenjsko učenje – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Strokovna ekskurzija – ŠOSO Milan Petrović (Novi Sad, Srbija)
 • Konferenca ME TOO (predavanje)
 • Konferenca JAK (predavanje)
 • Konferenca: Zaključna mednoradna NFM (Bukarešta, Romunija)
Skip to content