Objavljeno: Enota: OE Dom
Novice

Projekt “Klopca prijateljstva”


 

Projekt, ki si zasluži vse pohvale, saj prinaša neko novo možnost komunikacije med mladimi, deluje preventivno, prinaša alternativo reševanja medvrstniških konfliktov … Seveda, na nas vzgojiteljih pa je, da jo “oživimo” in na pravi način predstavimo našim otrokom in mladostnikom. Le tako bo služila svojemu namenu.

Čestitke!

T. Hočevar


Enota: OE Dom