Objavljeno:
Kdaj: Enota: Svetovalno delo, druge strokovne službe in Aktiv za avtizem
Dogodki

Ogled Srednje strokovne in poklicne šole Bežigrad


Ogled Srednje strokovne in poklicne šole Bežigrad za učence 9. razredov OE OŠPP Levstikov trg in OE OŠPP Dečkova.