Objavljeno:
Kdaj: Enota: Svetovalno delo, druge strokovne službe in Aktiv za avtizem
Dogodki

Ogled Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana


Ogled Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana za učence 9. razredov OE OŠPP Levstikov trg in OE OŠPP Dečkova.