Objavljeno: Enota: Oddelek za projektne dejavnosti
Nekategorizirano

MOLovi projekti 2016


1. Področje podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

A) MLADINSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

Narava nas živi

Učenci bodo na taboru ob Krki raziskovali katera vrsta detergenta in mila bolj onesnažuje vodo: domači eko detergent, domače eko milo, domača zobna pasta ali industrijska čistila, mila in zobne paste. Izdelali bodo ekološko čistilo za pomivanje posode, milo in zobno pasto, katera bodo uporabljali na taboru. Spoznali bodo kako lahko čistimo posodo in peremo oblačila z naravnimi čistili kot so kis, soda bikarbona, pesek, bukov pepel… Spoznali bodo kako speči kruh brez pečice, kuhali na ognjišču, iskali užitna zelišča in jih lahko uporabili v prehrani (namazi), nabrali regrat, spoznali ribolov in pomen čiste vode za življenje rib. Izdelali bodo peščen filter za čiščenje vode. Izvedli bodo čebulni test za ugotavljanje čistosti vode.

E) PROJEKTI V ŠOLAH ZA UČENCE

Skozi ustvarjalnost se učimo

Skozi ustvarjalnost se učimo pripravljamo skupaj s kolegi iz Novega Sada in učenci že več kot 1 leto. Skrbno smo brusili idejo in načrtovali projekt skozi naša srečanja. Priredili smo 3 dnevni program skupnega preživljanja časa z enakovredno številčno zastopanimi gostitelji (tako učencev kot pedagogov), kateri bomo skupaj skrbeli zase (kuhanje, pospravljanje, skrb zase in os. higieno…) na njihovem ranču (Čenej) pri Novem Sadu, ustvarjali likovne in druge ustvarjalne produkte (tudi skupne) ter obiskali in si ogledali njihov center šol, kjer oni preživljajo svoje šolske in delovne dni.

Igrivi odpadki

V sklopu festivala »Igraj se z mano« bodo letos tam potekale tudi delavnice Igrivi odpadki. Obiskovalci festivala, predvsem pa otroci ter mladostniki (tudi s posebnimi potrebami), se bodo učili o pomembnosti recikliranja.
Tako bomo na primer lahko izdelovali sklede iz starega časopisnega papirja, lončke za pisala iz slamic ter tulcev, različne živali iz toaletnih rolic ter papirja, vrečke iz papirja, plastenke bomo pobarvali s tempera barvami ter nanje narisali kakšno sliko in tako dobili odličen okrasek ali pa vazo, iz starih gramafonskih plošč lahko izdelujemo ogrlice, itd.

101% Prostovoljec

Najbolj prepoznaven projekt Centra Janeza Levca v katerem inkluzivno in aktivno sodelujejo učenci z motnjo v duševnem razvoju , tako v pripravi kot tudi v izvedbi projekta, je Mednarodni festival »Igraj se z mano«. Je unikum in pedagoška inovacija na področju vključevanja-inkluzivne kulture v Evropi in svetu.

Gledališka igra

Gledališka igra »Brbljavec in hrustavec« Andreje Munih je tako vsebinsko (besedilno) kot glasbeno spisana po učno-vzgojnih načelih za učence iz večinskih šol, šol z nižjimi izobrazbenimi standardi in učence iz oddelkov posebnega programa. Vaje segmentov besednih veščin, gibalnih in neverbalnih veščin ter glasbenega in likovnega izražanja bomo mentorji organizirali primerno populaciji več enot. Skozi projekt bodo udeleženci imeli možnost nuditi znanje in ideje po principu otrok – otroku in bodo tako skupno oblikovali končno predstavo. Organizacijsko bo projekt potekal več mesecev po posameznih enotah, nato pa ob druženju enot skozi predpriprave, skupne delavnice, vaje izvedb dejanj bo nastajala zgodba, ki se bo oblikovala v končno skupno predstavo. Gledališka igra bo vsebovala iz naravnih materialov oblikovano sceno (spodbujanje ekološkega razmišljanja, recikliranja oz. ozaveščanje o okoljski problematiki) – projekcijo, besedno igro, plesne koreografije, deklamacije, petje, igranje solističnih inštrumentov, orffov orkester ter produkcijo naravnih šumov in zvokov. Melodije pesmi je za skupno igro prispeval dirigent Marko Munih, ki nas bo na vajah tudi obiskal (srečanje z umetnikom).

LJUBLJANA SKOZI MOJE OČI – LIKOVNI VIKEND

Projekt »Ljubljana skozi moje oči« smo prvič izvedli v šolskem letu 2007-2008 in sicer, je ideja prišla na pobudo otrok in mladostnikov, ki so želeli vikend preživeti v domu in se s tem izogniti težavam, ki je za njih prinašal vikend in odhod domov. Mladostniki so tako v domu preživel vikend, ki smo ga vsebinsko obogatili in usmerili v likovno in tehnično dejavnost, ki je v obilici ostalega dela v domu preko tedna pogosto zapostavljena. Zraven smo dodali še pester spremljevalni program , k sodelovanju pritegnili nekaj likovnih mentorjev – prostovoljcev in k ustvarjanju povabili tudi nekaj mladostnikov in drugih šol. Projekt je dosegel nepričakovani uspeh, ki je presenetil tako nas vzgojitelje, kot tudi udeležence, ki kar niso mogli verjeti,da so sposobni ustvariti tako dobre slike.

F) MESTNE PRIREDITVE ŠOL ZA OTROKE IN UČENCE

Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano«

Bodi umetnik- Mednarodna razstava »Igraj se z mano« se postavi prvič kot otvoritev v Cankarjevem domu konec januarja, potem pa potuje po različnih krajih in ustanovah. Medtem, pa je v letu 2015 gostila v 10ih ustanovah, katerih ustanoviteljica je MOL. Na samem dogodku otroci postavljajo razstavo samostojno, obvezno pa jih spremljajo izobraževalne aktivnosti, kot so delavnice, skupno ustvarjanje,… in na koncu druženje. Razstava ostane kot »inštalacija« skupnega produkta različnih ustanov in otrok v njem. Risbe in slike bomo opremili na način, da jih bodo lahko otroci sami pritrjevali na razstavne panoje. Ob postavljanju razstave pa bo potekala še vrsta drugih aktivnosti. Udeleženci se bodo lahko udeležili mnoge delavnic, prav tako pa bodo v imenu vseh sodelujočih iz njihove skupine prejeli tudi diplome za vse, ki so sodelovali na natečaju. Udeleženci si bodo lahko ogledali tudi gledališko predstavo.

Festival predstavlja najobsežnejši del Festivalskega leta »Igraj se z mano« in obsega štiridnevno dogajanje na Kongresnem trgu zadnji teden v mesecu maju. Letos se obeta 10. obletnica festivala. Festival “Igraj se z mano poteka tudi po drugih mestih po Sloveniji (Muta, Maribor), letos pa bo obiskal še Črnomelj ter Vipavo. Središče dogajanja je glavni oder (glasba, petje, ples, igra..) Poleg glavnega odra je na festivalu še manjši, lutkovno-gledališki oder. Posredno je udeleženih več kot 30.000 obiskovalcev, preko različnih medijev pa je informiranih najmanj 500.000 ljudi!

Bodi športnik- Mednarodno športno-družabni dogodek v okviru MEDNARODNEGA FESTIVALSKEGA LETA »Igraj se z mano« , je bil prvič organiziran v januarju 2007. Rdeča nit dogodka je tradicionalni nogometni turnir, na katerem rezultati niso v ospredju, temveč do izraza prihajajo strpnost, fair play, spoštovanje in sprejemanje drugačnosti. Poleg nogometa ponuja še bogato ponudbo drugih športnih udejstvovanj, animacijski program in številne delavnice. Udeležujejo se ga tudi gostje iz tujine.

2. Področje preprečevanja zasvojenosti

Inkluzija kot varovalni dejavnik za otroke

Program Inkluzija kot varovalni dejavnik za otroke v šoli in vrtcu je izobraževanje oz. usposabljanje, namenjeno strokovnim pedagoškim delavcem (tistim, z ljubljanskih osnovnih šol, vrtcev, zavodov).
Gre za strateška znanja, ki pri večini strokovnih delavcev primanjkuje. Saj tekom študija in tudi kasneje prek raznih dodatnih usposabljanja, ki je tudi najbolj pomemben, je opolnomočiti vlogo teh strokovnih delavcev, da bodo znali metodološko in didaktično vključiti raznolike učencev, med drugim tudi učence s specifičnimi težavami v komunikaciji in socializaciji. Prav tako je zanje pomembno, da se naučijo postaviti v vlogo učencev, saj bodo le tako lahko zares razumeli njihov položaj in težave.

Izkustveno edukacijske delavnice za zaposlene v CJL

Izkustveno-edukacijske delavnice za zaposlene CJL so zasnovane v obliki edukacijsko-didaktične skupine, po načelih transakcijske analize, kot podlage za izkustveno učenje. Glavni cilj je opremiti strokovne in druge delavce z orodji, s katerimi bi lahko na preventivni ravni vplivali na mladostnike.
Prav tako bo govora o strahu, ki je najpogosteje kriv, da se prepozno vključimo v situacijo, v kateri se znašel mladostnik. Zdi se nam namreč, da je le-ta za nas pretežka, nerešljiva. Program ponuja tudi supervizijo pedagoškega dela udeležencev programa. Tako se lažje postavijo v vlogo mladostnikov, saj bodo lahko le na ta način bolje razumeti njihov položaj in težave.