Objavljeno: Enota: Oddelek za projektne dejavnosti
Novice

Erasmus+ projekt – MILJA za inkluzijo


Center Janeza Levca Ljubljana je bil uspešen na razpisu nacionalne agncije CMEPIUS in sicer za mala partnerstva znotraj programa Erasmus+. Center bo tako prejel 60.000€ za izvajanje dvoletnega projekta Erasmus+ z naslovom MILJA za inkluzijo, pri katerem sodeluje s srbsko partnersko šolo – Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika. Namen projekta je izmenjava dobrih praks v izvajanju posebnega programa vzgoje in izobraževanja, priprava skupnih priporočil ter spletnega priročnika ter izvedba 4 medsebojnih mobilnosti učiteljev in učencev obeh šol. Ob koncu projekta bosta oba partnerja organizirala tudi spletno konferenco, že tekom projekta pa vsak v svoji državi okroglo mizo, kjer bosta svoje izkušnje in znanja tudi delila naprej z zainteresiranimi udeleženci.

Skip to content