Objavljeno: Enota: Oddelek za projektne dejavnosti
Novice

CJL v projektu “Izkusimo podeželje”


»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Partnerji: Kmetija pr Vnck (vodilni partner), Dom ostarelih meščanov Fužine (pridružen partner), Center Janeza Levca Ljubljana (pridružen partner).
Namen : S sodelovanjem v projektu želimo s partnerji zasnovati nove oblike sodelovanja in programe prilagojene otrokom s posebnimi potrebami, starejšim občanom in invalidom. S pomočjo projekta bomo svoje izkušnje povezati z znanjem partnerjev ter nove programe preizkusiti na ciljnih skupinah. Vključeni so udeleženci različnih starostnih skupin (od najmlajših do najstarejših). Projekt izkusimo podeželje se izvaja v sklopu Javnega razpisa za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti  kot vključevanje socialno ogroženih skupin v aktivnosti  izobraževanja o okolju in hrani.

Trajanje projekta: od 17.11.2019 do 17.11.2022

Osnovni cilj projekta je zasnovati in preizkusiti:
– delovno prakso in programe šole v naravi prilagojene otrokom s posebnimi potrebami,
– delavnice namenjene povezovanju različnih generacij,
– izobraževalne delavnice o zdravi prehrani za starejše ter
– preizkus inovativne terapije s pomočjo ponija za mladostnike z duševnimi motnjami, gibalno oviranostjo, starejše, dementne in invalidne osebe.

Spletna stran projekta: https://www.ranc-okorn.com/izkusimo-podezelje/

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/

Projekt Izkusimo podeželje podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm