Objavljeno: Enota: OE Dom
Fotografije

Čiščenje s čistilko Slavko


Pred počitnicami smo skupaj s čistilko počistili naše skupine. Fantje v 2. skupini so skupaj z vzgojiteljem prevzeli vse zadolžitve: odmikali so postelje, omare, kavč in vse prostore tudi pometli. Zato so dekleta lahko počivala in z občudovanjem spremljala dogajanje.

 


Enota: OE Dom