Objavljeno: Enota: OE Dom
Fotografije

18. Državne igre SOS


Naši mladostniki so kot tekmovalci in prostovoljci sodelovali na 18. poletnih igrah Specialne olimpiade.

 


Enota: OE Dom