Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Novice

Učenje plavanja po metodi Halliwick


Na naši enoti Jarše je od 9. 10. 2019 do 15. 1. 2019 potekal plavalni tečaj po metodi Halliwick, ki se bo nadaljeval v naslednjem šolskem letu.

Halliwickov koncept temelji na filozofiji, ki poudarja pomembnost prijetne izkušnje, zadovoljstva, veselja in sproščenosti ter tesnega sodelovanja med učencem in vaditeljem. Pomemben je tudi pozitivno naravnan odnos do dela in vsakega posameznika, upoštevajoč sposobnosti in ne pomanjkljivosti. Učenje plavanja po tej metodi izključuje uporabo plavalnih pripomočkov, razlogi pa so: večja povezanost z učiteljem plavanja, lažje in pravilnejše izvajanje plavalnih gibov ter rotacij, zgolj navidezna varnost, itd. Učenje plavalnih tehnik ni prednost niti poudarjena naloga te metode. Trening se vedno izvaja po načelu ena na ena. Vsak plavalec ima svojega vaditelja in v skupinskih aktivnostih plavalec in vaditelj sodelujeta kot par. Vsak trening je prilagojen starosti in zmožnostim posameznega udeleženca.

Program desetih točk je osnova učenja plavanja po Halliwickovi metodi, s katero je James Mc Millan s sodelavci odprl nove možnosti osvajanja plavalnih veščin vsem, ne glede na telesne in duševne sposobnosti. Sestavljajo jih vaje in igre za duševno prilagoditev, samostojnost, prečno vrtenje, sagitalno vrtenje, vzdolžno vrtenje, sestavljeno vrtenje, vzgon, plavanje na mestu, drsenje z vrtinčenjem vode, elementarna oblika gibanja v vodi in osnovna plavalna tehnika.

Pripravili: Manja M. in Brigita M.