Objavljeno:
Kdaj: Enota: OŠPP Dečkova
Dogodki

Tehniški dan za 4. razred


Kraj izvedbe: Zavod za slepe in slabovidne Ljubljana

Dan dejavnosti: Delavnice v Vrtu čutil

Cilji: pobliže spoznajo pojem slepota in slabovidnost, se približajo pojmu drugačnost, spoznajo tehnične pripomočke slepih in slabovidnih, se preizkusijo v družabnih igrah slepih in slabovidnih ter krepijo pozitivni odnos do drugih – drugačnih.