Objavljeno: Enota: OŠPP Dečkova
Fotografije

Projekt – Pomahajmo po Sloveniji


Naša šola se je vključila v mednarodni projekt “Say Hallo To The World”, oziroma v podprojekt “Pomahajmo po Sloveniji”.

Učenci petega razreda so se so se povezali s sodelujočo šolo iz Brežic. Preko inerneta se “v živo” srečujejo s tamkajšnjimi učenci. Predstavijo projekte in dejavnosti, ki so jih oboji obravnavali.

Nekaj ciljev projekta je:

  • Ob spoznavanju ožjega in širšega  družbenega, naravnega in kulturnega okolja ter spoznavanju medkulturnih in drugih razlik, rešujejo probleme nestrpnosti, premagujejo  stereotipe, predsodke ter drug drugega osveščajo o pomembnosti čistega in zdravega okolja;
  • Skrb za socialno pravičnost;
  • Otroci spoznavajo kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi funkcijami  bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji;
  • Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami; itd.

Mentorica: Ela Leskovšek, učiteljica LUM