Objavljeno:
Kdaj: Enota: OE Dom
Dogodki

Predstava Gledališča Ane Monro ob 19.00


Gledališčniki Ane Monro se nam bodo predstavili 28. 3. 2018, s predstavo, ob 19.00 uri.


Enota: OE Dom