Objavljeno:
Kdaj: Enota: OŠPP Dečkova
Dogodki

Ples za učence PP in DZC


Bo potekal v šolski avli, na OE Dečkova.