Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Novice

Plavanje v Vodnem mestu »ATLANTIS«


Z oktobrom se je na naši šoli začel plavalni tečaj po metodi »Halliwick«.
Kaj je Halliwick koncept?
Halliwickov koncept temelji na filozofiji, ki poudarja pomembnost prijetne izkušnje, zadovoljstva, veselja in sproščenosti, ter tesnega sodelovanja med učencem in vaditeljem. Pomemben je tudi pozitivno naravnan odnos do dela in vsakega posameznika, upoštevajoč sposobnosti in ne pomanjkljivosti. Učenje plavanja po tej metodi izključuje uporabo plavalnih pripomočkov, razlogi pa so: večja povezanost z učiteljem plavanja, lažje in pravilnejše izvajanje plavalnih gibov ter rotacij, zgolj navidezna varnost, itd. Učenje plavalnih tehnik ni prednost niti poudarjena naloga te metode.
Plavalni tečaj sta organizirali pedagoginja Brigita Muršec in fizioterapevtka Manja Makević v sodelovanju s študentkami Pedagoške fakultete.
Plavalni tečaj bo potekal do 16. 1. 2018.
Pripravila: Manja M.