Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Za starše

Obvestilo o pojavu uši


Dragi starši,

sporočamo vam, da je nekaj naših učencev med poletnimi počitnicami imelo uši. Starši so to nadlogo uspešno odpravili, vendar pozornost ne bo odveč!
Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.
Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo.
Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.
Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.
Če so se pri vašem otroku pojavile naglavne uši, je nujno, da v skladu z Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki, natančno izvedete razuševanje.
Otrok se lahko vrne v vrtec ali šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.
Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (www.nijz.si), kjer lahko najdete tudi več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju.

S spoštovanjem,

                                                                                          Nataša Blaj
Vodja OE OVI Jarše

 

Ljubljana, 5. 9. 2017