Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Novice

Obisk s Poljske


Včeraj so našo šolo Jarše obiskali specialni pedagogi in strokovni delavci s Poljske – Waršave in okolice.
Ogledali so si šolo – nekaj razredov, učno kuhinjo, lesno in kreativno delavnico ter snoezelen.
Izmenjali smo si informacije o šolanju otrok s posebnimi potrebami, metodah poučevanja in možnostih vključevanja v življenje in delo po končanem izobraževanju.
Pripravila: Nataša B.