Objavljeno: Enota: OŠPP Dečkova
Fotografije

Malo gozdne šole


V 1. a OŠPP Dečkova smo poiskali sonce in ušli iz meglene Ljubljane in smo imeli pouk v naravi. Ponovili smo kar smo se učili pri matematiki in iskali daljše – krajše palice, tanjša – debelejša drevesa, večje-,manjše kamne. Navdušeno smo na vse načine raziskali  zaledenele luže in poplavljene travnike. Izdelali smo prav posebna božična drevesca in bili gozdni vilinci. Prav neradi smo se vrnili v Ljubljano in šolo.
Za 1.a foto: Barbara