Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Fotografije

Lončki solidarnosti


Z učenci sodelujemo v projektu Rdečega križa – Lončki solidarnosti. Okrasili smo več kot 130 lončkov, ki jih bodo prostovoljci Rdečega križa decembra razdelili upokojencem, da bodo ti vanje posadili božično žito. Lončkom smo dodali lepe misli. Sodelovale so vse skupine iz naše šole.
Prispevek pripravila (zapis, fotografija): Ana Rant