Objavljeno: Enota: Oddelek za projektne dejavnosti
Novice

BLISS – Ustvarjanje inkluzivnih šolskih okolij – projekt Erasmus+


Projekt “Ustvarjanje inkluzivnih šolskih okolij”, je  sofinanciran s strani programa Erasmus+. Izvaja ga Center Janeza Levca Ljubljana skupaj s ŠOSO Milan Petrović iz Novega Sada in makedonsko šolo dr. Zlatan Sremac iz Skopja. Slovenski tim zastopa dr. Dušan Rutar, dr.Katja Jeznik, Katjuša Koprivnikar in dr. Matej Rovšek. Projekt koordinira Oddelek za projektne dejavnosti CJL oziroma Marja Medved. Rezultati projekta so oblikovanje in testiranje evalvacijskega vprašalnika za šole, ki bodo želele ugotoviti svojo stopnjo inkluzivnosti. Vprašalnik bo v letošnjem letu pripravljen v 5 jezikih, pozimi 2023/24 načrtujemo testiranje na vseh partnerskih šolah, kasneje pa še na treh dodatnih šolah iz vsake partnerske države.