Objavljeno:
Kdaj: Enota: OE Dom
Dogodki

Informativni dan


Spoštovani,

Vabimo vas na informativni dan Doma Centra Janeza Levca, ki bo:

 v petek, 9. 2. 2018, ob 11.30 uri

v prostorih Centra  Janeza Levca Ljubljana, Karlovška c. 18, Ljubljana.

Z veseljem vam bomo predstavili način dela v našem domu.

Mladostniki v OE Dom bivajo v manjših skupinah. Skupine vodijo specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki ob pomoči strokovnega tima, ki ga sestavljajo psihologinja, socialna delavka in medicinska sestra, poskrbijo za razvoj in napredek naših mladostnikov.

Celovit pristop in timsko delo nam omogoča, da visok procent mladostnikov uspešno zaključi šolanje. Stroške bivanja v OE Dom v celoti krije MIZŠ.


Enota: OE Dom