Objavljeno: Enota: OŠPP Levstikov trg
Novice

Informacije ob začetku šol. leta 2019/2020


Novo šolsko leto se začenja za učence od 2. do 9. razreda 2. 9. 2019 ob 8.00. Učenci 1.razreda pa ste skupaj s svojimi starši vljudno vabljeni na šolo ob 9.00. Na tak pomemben dan vas bosta obiskali tudi Urška Otoničar, direktorica mestne uprave MOL in Vesna Korent, vodja odseka za predšolsko vzgojo.

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo bosta organizirana že prvi šolski dan. Prav tako bo poskrbljeno za prehrano.

Učenci, ki so lani dobili Urbane na šoli se lahko vozijo z njimi še naprej, čeprav še niso posodobljene.

Taksi prevozov prvi šolski dan ne bo. Starši boste obveščeni po telefonu takoj, ko bo prevoz možen. Do takrat vas prosimo, da učence pripeljete sami v šolo.

Vse dodatne informacije lahko starši dobite na tel. 041 481 572

Skip to content