Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Novice

Glasbeno ustvarjalne delavnice


Glasbene ustvarjalne delavnice temeljijo na glavnih tehnikah znotraj glasbene terapije, ki se nanašajo predvsem na prosto glasbeno improvizacijo. Ta predstavlja možnost glasbenega delovanja na sproščen, spontan in rahlo direktiven način glasbenega izražanja. Cilji dela so glasbena interakcija v skupini, razvitost glavnih glasbenih elementov skozi svobodno izražanje in dosego lažjih glasbenih ciljev v obliki nekih avtorskih kompozicij. Izvedene so bile pod mentorstvom Špele Knoll, Polone Štule in Tadeje Miklič. Glasbenih ustvarjalnih delavnic so se skozi celo šolsko leto udeleževali učenci: Ruben Lenček, Adrijan L. Praper Gulič, Tiana Čamernik Mesarič, Simon Škrinjar, Hana Roš, Vanja Simič, Martin Gjorgijev, Sanja Mirjanič, Martin Pavlič. Marca pa se nam je pridružil še Semir Baltić. Prvi nastop smo imeli 26. januarja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, drugega pa 24. maja na festivalu Igraj se z mano.

FOTOGALERIJA
Pripravila: Tadeja M.