Oddelek za projektne dejavnosti Centra Janeza Levca Ljubljana (CJL) je ustanovljen z namenom vzpostavljati, vzdrževati in izvajati neposredne in podporne sisteme za prijavo, izvedbo in poročanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov. Njegov osnovni namen je razvijanje in podpiranje učinkovitih pedagoških idej, pristopov in praks, ki zadevajo socialno vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Pomembno področje delovanje je vzdrževanje, mreženje in krepitev mednarodnega sodelovanja, prostovoljstva, sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter fakultetami s strokovnega področja delovanja CJL. Prav tako skrb za promocijo in ugled CJL ter njegovo medijsko podobo v odnosu do javnosti. Tradicionalno, a hkrati pionirsko področje dela pa je organizacija inkluzivnih dogodkov v okviru Mednarodnega festivalskega leta “Igraj se z mano” z namenom socialnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami. Zadnja leta pa je tudi posebna skrb namenjena izboljšanju kakovosti pedagoškega dela, v okviru različnih izpopolnjevanj strokovnih delavcev.

Ime in sedež oddelka: CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Oddelek za projektne dejavnosti
Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana

Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana

Vodja oddelka: Boštjan Kotnik, univerzitetni diplomirani pedagog andragog,

Število zaposlenih v oddelku: 2,5