Objavljeno: Enota: OŠPP Levstikov trg
Fotografije

18. regijske igre MATP SOS


V sredo, 27. 3. 2024, so se v Krškem odvijale 18. regijske igre MATP SOS ljubljansko-dolenjske regije. Našo šolo sta predstavljala dva učenca iz PPL 3. a. Preizkusila sta se v 7 različnih tekmovalnih postajah:

  • plazenje/lazenje po blazinah in hoja po podlagah/vožnja čez ovire,
  • podiranje kegljev,
  • brcanje žoge v gol,
  • vožnja s plazilnim vozičkom in vlečenje,
  • udarjanje predmetov,
  • met žoge v cilj,
  • kotaljenje žoge po klopi in met na koš.

Med tekmovanjem je tekmovalce spodbujal in jih intervjuval Nik Škrlec, ki je ob koncu tekmovanja tudi pomagal deliti zaslužene medalje vsem tekmovalcem.

Jana Finžgar