Objavljeno: Enota: OŠPP Dečkova
Fotografije

1. triada na delavnicah v tednu ražličnosti


Učenci 1., 2. in 3.razreda so imeli v sklopu projekta teden različnosti delavnico Bontonček, ki jo je na naši šoli izvedlo društvo YHD. Učenci so pobliže spoznali pojem drugačnost, kako svet zaznavajo slepi in gibalno ovirani ter knjižico Bontonček, ki govori o tem, da smo lahko vsi prijatelji, ne glede na našo različnost.  Nato so učenci izdelali taktilni spomin in zvočni spomin ter se seveda preizkusili v iskanju parov.