Za starše

Poročilo o porabi sredstev iz šolskega sklada za leto 2016


POROČILO O PORABI SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA  CENTRA

JANEZA LEVCA LJUBLJANA ZA KOLEDARSKO LETO 2016

 

 

V koledarskem letu 2016 je bilo iz sredstev Šolskega sklada porabljenih 4.321,25  EUR, sredstva so bila dodeljena 61 učencem. Sredstva so bila odobrena na podlagi pisnih zaprosil staršev ali strokovnih delavcev. Osnovni namen porabljenih sredstev je pomoč socialno šibkim učencem in družinam v stiski.

Sredstva Šolskega sklada so bila v koledarskem letu 2016 namenjena:

  • plačilu šolskih potrebščin in delovnih zvezkov v višini 597,69 EUR
  • plačilu šole v naravi in drugih letovanj v višini 3.418.72 EUR
  • plačilu drugih šolskih dejavnosti (plavanje, kulturni dnevi, oblačila, obutev…) v višini 304,84

Sredstva iz Šolskega sklada so bila namenjena učencem  OE Dečkova, OE Jarše, OE Levstikov trg in OE Dom.

V  tem šolskem se je letu 46 staršev odločilo za prispevati v šolski sklad in ga s tem obogatiti za 186 EUR mesečno. Staršem se za prispevke iskreno zahvaljujemo.

 

Ljubljana, 13.2.2017

 

Predsednica Upravnega

odbora šolskega sklada:

Breda Holc