Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Novice

Tivoli


Zadnji petek v septembru smo z učenci 2./3. d obiskali tivolski park. Z mestnim avtobusom smo se odpeljali do središča mesta in nato odšli po tivolskem drevoredu. Na poti smo si ogledali fotografsko razstavo s fotografijami Ljubljane.
V parku smo pojedli malico. Ogledali smo si drevesne vrste in nabrali gozde plodove. Srečali smo veverico. Na naravoslovnem dnevu smo se imeli zares lepo.
V šoli bomo naredili herbarij listov in naredli liste iz gline.
Pripravila: Tanja Š. T.
Fotografirali sta učiteljici Tanja in Monika.