Objavljeno:
Kdaj: Enota: OŠPP Dečkova
Dogodki

Mednarodna izmenjava “Active means happy”


Skupina šestih mladostnikov PP VIZ aktivno sodeluje na športno- kulturnem srečanju mladih iz štirih držav v Zakopanah na Poljskem.