Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Fotografije

Lokalno tekmovanje MATP


Dne, 22. 3. 2022, smo v OE Jarše v okviru Specialne olimpiade Slovenije, organizirali lokalno tekmovanje MATP.
Tekmovanja so se udeležili učenci OE Jarše I (3 tekmovalci), OE Levstikov trg/Dečkova (5 tekmovalcev) in OE Jarše II (5 tekmovalcev).
Pozdravni govor je imela vodja OE Jarše ga. Nataša Blaj.
Zelo dinamično in zanimivo glasbeno točko Bobnanje na žoge, so izvedli učenci naše šole.
Sledila je himna Specialne olimpiade Slovenije in lokalne igre MATP so se lahko pričele.
Tekmovalci so tekmovali na 6 tekmovalnih postajah:
– ciljanje z žogo (brcanje),
– upravljanje z vozički,
– podiranje kegljev,
– udarjanje žog s stožcev,
– met barvnih vrečk v cilj,
– met na koš.
Pri izvedbi lokalnega tekmovanja MATP so nam pomagali študentje SRP 2. letnika PF.
Tekmovalcem je ob zaključku tekmovanja podelil medalje ravnatelj CJL g. Rovšek.
Potrdila je tekmovalcem izročila ga. vodja OE Jarše.
Za zaključek smo družili ob igrah s padalom in plesu.

Prispevek pripravila: Vodja lokalnega tekmovanja MATP, Vanda Kočar Junkar
Fotografije: TŠT

Skip to content