Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Fotografije

Jesen v 3. D oddelku


V našem razredu se že ves oktober pogovarjamo o jeseni. Spoznali smo vremenske pojave, različna drevesa, sadje, spekli tradicionalne Prešce, o katerih sta pisala Ivan Cankar in France Bevk. Spomnili smo se tudi dneva spomina na mrtve in v ta namen izdelali aranžma in obiskali pokopališče Žale. Ustvarjali smo tudi z naravnimi materiali: želodom, bučami, listjem, kostanjem. Seveda nismo pozabili tudi na petje in se naučili veliko prijetnih jesenskih popevk in ljudskih pesmi z jesensko vsebino.
Pripravila: Ana S.