Objavljeno: Enota: Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
Novice

Delavnica za strokovne delavce


V sredo, 28. 2. 2018 smo za strokovne delavce Centra Janeza Levca pripravile delavnico z naslovom “Uporaba tablice v učne in komunikacijske namene”. Konkretno in nazorno je bila predstavljena aplikacija E-galerija, ki je uporabna za izdelavo učnega gradiva, socialnih zgodb in učenje novih pojmov. Pokazale smo tudi različne možnosti za obdelavo fotografij na tablici. Izobraževanja se je udeležilo 10 strokovnih delavk iz različnih enot CJL.

Pripravile: članice Aktiva za avtizem OE OVI Jarše